ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СУПУТНИКОВОГО МОНІТОРИНГУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cusu-pmtp-2024-1-7

Ключові слова:

супутниковий моніторинг, технології супутникового моніторингу, дистанційне зондування Землі, вчитель географії.

Анотація

У статті проаналізовано особливості впровадження технологій супутникового моніторингу в процесі підготовки вчителів географії. Розкрито досвід автора з розробки спеціалізованих навчальних курсів «Основи дистанційного зондування Землі», «Практикум з основ дистанційного зондування Землі», використання технологій супутникового моніторингу під час викладання курсів «Загальне землезнавство», «Метеорологія і кліматологія», «Гідрологія» в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка. Головну увагу приділено найбільш ефективним репозитаріям супутникових знімків EO Browser, «Google Планета Земля» й онлайн-платформі візуалізації географічних даних Giovanni. Сформовані найважливіші освітні й наукові завдання з географії, які можна вирішувати за допомогою технологій супутникового моніторингу у вищій та середній школі. Розкрито основний технологічний інструментарій досліджуваних ресурсів перегляду й аналізу супутникових знімків. Наведено приклади застосування технологій супутникового моніторингу під час вивчення окремих географічних дисциплін і проведення досліджень. Доведено, що, використовуючи технології супутникового моніторингу, здобувачі вищої освіти вчаться знаходити, діагностувати та класифікувати різноманітні географічні об’єкти, явища та процеси, визначати їх кількісні параметри, встановлювати закономірності формування й поширення, виявляти взаємозв’язки, прогнозувати зміни. Застосування технологій супутникового моніторингу в освітньому процесі дає змогу економити час, кошти, інші матеріальні засоби навчання, закріплювати теоретичні знання та виробляти практичні вміння й навички. Технології супутникового моніторингу в процесі підготовки вчителів географії забезпечують формування інформаційно-цифрової, екологічної компетентностей і компентностей у галузі природничих наук, техніки і технологій.

Посилання

Аналіз космічних знімків у геоінформаційних системах : робочий зошит. Ч. 2 / С. М. Бабійчук та ін. ; за ред. С. О. Довгого. Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2021. 224 с.

Використання ГІС-технологій для формування предметних компетентностей студентів спеціальності «Середня освіта (Географія)» / В. В. Лета та ін. Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій «Інноваційна педагогіка». 2022. Вип. 45. С. 279−282.

Дистанційне зондування Землі: аналіз космічних знімків у геоінформаційних системах / С. О. Довгий та ін. Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2020. 268 с.

Король О. М. Впровадження ІТ та ГІС технологій у процес підготовки студентів географічних спеціальностей (на засадах диференційованого підходу). Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. 160 с.

Основи дистанційного зондування Землі : робочий зошит. Ч. 1 / С. М. Бабійчук та ін. Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2020. 122 с.

Основи дистанційного зондування Землі: історія та практичне застосування / С. О. Довгий та ін. Київ : НАПН України, 2019. 316 с.

Пересадько В. А., Сауленко О. С., Байназаров А. М. Історія і перспективи застосування геоінформаційних систем у навчальному процесі з географії. Науковий журнал Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Проблеми географічної освіти та картографії». 2019. Вип. 30. С. 81−93.

Робочий зошит з основ дистанційного зондування Землі. Ч. 3. Обробка та аналіз супутникових знімків на платформі Google Earth Engine / С. М. Бабійчук та ін. Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2023. 200 с.

Світличний О. О., П’яткова А. В., Муркалов О. Б. Геоінформаційні технології в географії – освіта, наука та практична діяльність. Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія «Географічні та геологічні науки». 2022. Т. 27. Вип. 2 (41). С. 67−82.

Федосенко І. Ю., Король О. М. Використання ГІС-технологій на уроках географії в старших класах. Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали Х Міжнародної наук. конф., м. Суми, 25–27 травня 2023 р. Суми, 2023. С. 324−326.

Холошин І. В. Педагогічна геоінформатика. Геоінформаційні системи : навчальний посібник. Кривий Ріг, 2016. 175 с.

Нова українська школа : веб-сайт. URL: https://nus.org.ua/ (дата звернення: 22.01.2024).

Про охорону земель : Закон України від 19 червня 2003 р. № 962-IV. Дата оновлення: 18 травня 2023 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text (дата звернення: 10.02.2024).

Giovanni-NASA : вебсайт. URL: https://www.earthdata.nasa.gov/technology/ giovanni (дата звернення: 06.02.2024).

Google Earth : вебсайт. URL: https://earth.google.com/web/ (дата звернення: 28.01.2024).

Sentinel-hub EO Browser : вебсайт. URL: https://apps.sentinel‐hub.com/ eo‐browser/ (дата звернення: 12.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-08