Політика відкритого доступу

Журнал «Наукові записки. Серія: Проблеми природничо-математичної, технологічної та професійної освіти» дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Це відповідає визначенню відкритого доступу від BOAI. Ліцензійна політика журналу сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.

Журнал «Наукові записки. Серія: Проблеми природничо-математичної, технологічної та професійної освіти» працює за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY. Це дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі.

Авторське право

Автори, чиї статті публікуються у відкритому доступі, зберігають за собою усі авторські права. Видавцю надається право першої публікації.