Мета та завдання

Мета видання: залучення науковців до обговорення актуальних питань педагогічної науки, висвітлення результатів досліджень у галузі середньої та професійної освіти, ознайомлення із науково-педагогічними та науково-методичними інноваціями.

Завдання:
• Публікація наукових статей з метою поширення найактуальнішої інформації в галузі педагогічних наук, теорії та методики навчання у галузі середньої та професійної освіти
• Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, методів, методик та результатів інноваційних досліджень, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими науковцями у галузі середньої та професійної освіти;
• Обмін науковими ідеями, методиками, методологією проведення досліджень і практичними досягненнями у галузі середньої та професійної освіти щодо удосконалення освітнього процесу;
• Сприяння в налагодженні творчих зв'язків між різними науковими та науково-методичними школами, залучення вчених і фахівців різних закладів освіти до співпраці та кооперації для вирішення актуальних проблем дидактики, теорії та методики навчання у галузі середньої та професійної освіти.

Проблематика
Журнал висвітлює наукові, науково-методичні та інноваційні дослідження за такими напрямами: актуальні питання дидактики, теорії та методики навчання природничих дисциплін (біологія та здоров’я людини, фізика та астрономія, хімія, географія), математики, інформатики, дисциплін технологічної освітньої галузі; проблеми професійної освіти та підготовка сучасного вчителя; питання запровадження сучасних освітніх технологій; STEM-освіта.