Редакційна колегія

Сальник Ірина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри природничих наук і методик їхнього навчання, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, головний редактор

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1117-9862

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/HPE-0244-2023  

Ботузова Юлія Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри математики та цифрових технологій, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, заступник головного редактора

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1313-0010

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215595005

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAJ-3031-2021

Галета Ярослав Володимирович – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету педагогіки, психології та мистецтв, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0484-529X

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219305039

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2187284

Кузьменко Ольга Степанівна – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання, Донецький державний університет внутрішніх справ, Національний центр «Мала академія наук України»

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4514-3032

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223918345

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/3325991

Подопригора Наталія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничих наук і методик їхнього навчання, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4092-8730

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208404495

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/HTT-4681-2023

Ткачук Андрій Іванович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологічної та професійної освіти, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7316-0107

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005003284

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/HRC-8890-2023

Трифонова Олена Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри математики та цифрових технологій, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6146-9844

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217117658

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAJ-9881-2020

Фурсикова Тетяна Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету математики, природничих наук та технологій, професор кафедри інформатики та інформаційних технологій, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3744-0707

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211452364

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABF-5393-2021

Чистякова Людмила Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри технологічної та професійної освіти, охорони праці та безпеки життєдіяльності, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9076-2484

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/39335976

Давідовіч Ніца – доктор наук, професор, завідувач кафедри освіти, завідувач відділу оцінювання якості освіти та академічного навчання, керівник програми підготовки викладачів, Аріельський університет, Ізраїль

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7273-903x

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55977421600

Оссовскі Тадеуш – професор, доктор габілітований з хімії, інженер, Гданський університет, Польща

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0468-0133

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55907187700

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/16263233

Зажечанська Дорота – доктор філософії, науково-педагогічний працівник, викладач, Гданський університет, Польща

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3800-8687

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15060852400

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/46050859