Головна

Наукові записки. Серія: Проблеми природничо-математичної, технологічної та професійної освіти – це наукове рецензоване видання, яке висвітлює наукові, науково-методичні та інноваційні дослідження за такими напрямами: актуальні питання дидактики, теорії та методики навчання природничих дисциплін (біологія та здоров’я людини, фізика та астрономія, хімія, географія), математики, інформатики, дисциплін технологічної освітньої галузі; проблеми професійної освіти та підготовка сучасного вчителя; питання запровадження сучасних освітніх технологій; STEM-освіта.

Засновник: Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка.

Рік заснування: 2023.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1396 від 25.04.2024 року

Періодичність: 2 рази на рік.

ISSN 2786-8702 (Online)

ISSN 2786-8699 (Print)

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1543 від 20 грудня 2023 року (додаток 4).

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка.

Спеціальності: 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Мови видання: українська, англійська, німецька, французька, італійська, польська, литовська.

УДК 377

Тематика:
• Досягнення української та світової педагогічної науки та практики, інноваційні підходи до теорії освіти.
• Розвиток професійної компетентності вчителів природничих дисциплін, математики, інформатики, технологій.
• Підготовка сучасного вчителя у галузі природничих наук, математики, інформатики, технологій.
• Методика навчання фізики та астрономії, біології та здоров’я людини, хімії, географії, математики, інформатики, технологій у закладах загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти.
• Методика навчання інтегрованих курсів природничих наук у закладах загальної середньої та фахової передвищої освіти.
• Запровадження сучасних технологій навчання в освітньому процесі.
• STEM-освіта.