ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cusu-pmtp-2024-1-6

Ключові слова:

хмарні технології, хмарні сервіси, інтерактивні вправи, дидактичні можливості, процес навчання географії тощо.

Анотація

У статті висвітлено дидактичні можливості застосування хмарних сервісів для створення інтерактивних вправ у процесі навчання географії. Зроблено акцент на тому, що застосування таких вправ сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності та підвищенню інтересу учнів до предмета. Проаналізовано інтерфейс, переваги та недоліки сервісів Kahoot, Seterra Geography Games, LearningАpps, Baamboozle, HP5, Blooket, Wordwall та ін. Розкрито можливості й особливості їх застосування в процесі навчання географії. Особлива увага приділена тим шаблонам вправ, які допомагають організувати роботу учнів з картою. Встановлено, що хмарні сервіси дають змогу вчителю сформувати не тільки теоретичні знання, але й географічні образи; візуалізувати географічну інформацію; впливати на емоційну сферу засобами аудіосупроводу; застосувати цікаві інтерактивні вправи та впроваджувати елементи гейміфікації в освітній процес. Висновки й узагальнення зроблено авторами на основі власних розробок інтерактивних вправ за допомогою вбудованих у вебресурси конструкторів. Зроблено висновок про те, що використання хмарних сервісів для створення інтерактивних вправ дає змогу вчителю зробити процес навчання динамічним, організувати миттєве опитування учнів у цікавій формі, покращити знання карти та сформувати просторові уявлення, закріпити знання географічної термінології, розвинути логічне мислення, увагу та памʼять. Завдяки хмарним технологіям учитель може урізноманітнити методику навчання шляхом застосування віртуальних екскурсій, географічних ігор, вікторин, тестів тощо. У перспективі існує потреба в дослідженні впливу застосування мережевих інтерактивних вправ на якість освітнього процесу та його результати.

Посилання

Одайник С. Використання хмарних технологій в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами. Нова педагогічна думка. 2016. № 4. С. 103–107.

Борейко О. Хмарні сервіси. URL: https://www.slideshare.net/ssuserf405bc/ss-79608164 (дата звернення: 18.02.2024).

Маслова Н. М., Мирза-Сіденко В. М. Методичні аспекти проведення онлайн-уроків географії з курсу «Географія: регіони та країни». Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті. Умань : Візаві, 2022. С. 77–82.

Лотоцька А., Пасічник О. Організація дистанційного навчання в школі: методичні рекомендації. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf (дата звернення: 18.02.2024).

35 інструментів для дистанційного навчання – добірка НУШ. Нова українська школа. URL: https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlya-dystantsijnogo-navchannya-dobirka-nush/ (дата звернення 12.11.2022).

Биков В. Ю., Гуржій А. М., Гапон В. В., Плескач М. Я. Інформатизація і комп’ютеризація загальноосвітніх навчальних закладів – 20 років. Комп’ютер у школі та сім’ї. Київ : Навчальна книга, 2014. № 5. С. 3–11.

Вакалюк Т. А. Хмарні технології в освіті : навч.-метод. посіб. для студентів фізико-математичного факультету. Житомир : Вид-во ЖДУ, 2016. 72 c.

Литвинова С. Г. Етапи, методологічні підходи та принципи розвитку хмароорієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2014. № 4 (116). С. 5–11.

Морзе Н. В. Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень. Інформаційні технології в освіті. Київ : Вища школа, 2011. № 9. С. 20–29.

Ткачук Г. В. Хмарні технології: аналіз, перспективи, реалізації. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2015. № 2. С. 40–43.

Король О. М., Корнус О. Г., Корнус А. О., Данильченко О. С. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках географії в умовах дистанційного навчання. Актуальні питання природничо-математичної освіти. 2021. Випуск 1 (17). С. 177–188.

Мірошник Л. П. Формування предметних компетентностей на уроках географії через хмарні технології та інтернет-сервіси. URL: https://naurok.com.ua/formuvannya-predmetnih-kompetentnosteyna-urokah-geografi-cherez-hmarni-tehnologi-ta-internet-servisi-27546.html.

Покась Л. А., Сахарова А. І. Використання online-сервісів для навчання географії у профільній школі. URL: https://lib.iitta.gov.ua/721228/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C..pdf (дата звернення: 19.02.2024).

Bondarenko O. V., Pakhomova O. V., Zaselskiy V. I. The use of cloud technologies when studying geography by higher school students. CEUR Workshop Proceedings. 2018. Vol. 2433. Р. 377–390.

Назаренко Т. Г. Диджиталізація на уроках географії. URL: https://tinyurl.com/ncv9e3hx (дата звернення: 19.02.2024).

Маслова Н. М., Мирза-Сіденко В. М. Застосування інтерактивних технологій навчання на уроках географії як спосіб підвищення рівня пізнавальної активності учнів. Наукові записки. Випуск 185. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С. 135–140.

Kahoot! Learning games. Make learning awesome! URL: https://kahoot.com/.

Seterra Geography Games. URL: https://www.seterra.com/.

LearningАpps. Географія. URL: https://learningapps.org/index.php?category=6&s=.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-08