УПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ТВОРЧИХ ПРОЄКТІВ З ЕНЕРГОЗБЕРІГАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cusu-pmtp-2024-1-5

Ключові слова:

освітній процес, STEM, компетенції, проєктна діяльність, світлодіоди.

Анотація

У статті досліджено питання використання потенціалу STEM-освіти в підготовці нового покоління фахівців та розвитку держави з метою підвищення інтересу до STEM-інновацій, висвітлюється науковий, міждисциплінарний, культурно-освітній, освітньо-виховний і соціальний внески дослідження STEM-освіти. Автори пропонують проєкти для здобувачів, що впроваджують STEM-освіту та розглядають ключові навички, які можна розвинути у здобувачів, як-от комунікативність, творчість, співпраця та критичне мислення. Одним із провідних методів навчання є проєктна діяльність. Дослідники у своїй праці описали суть побудови навчального інтегрованого проєкту через поєднання вмісту та діяльності, де проєктна діяльність школярів сприяє вирішенню складних завдань, формуванню компетентностей і наскрізних умінь, розвитку інтересів, використанню нових способів мислення та дії. Нами представлено приклад навчального проєкту із застосуванням STEM-технологій і можливості його впровадження в закладах освіти. Одним із найпростіших проєктів з енергозберігальних технологій є виготовлення сучасного ліхтарика. Розглядаючи застарілі класичні ліхтарі, ми доходимо висновку, що в них використовували лампи розжарювання та гальванічні батареї. До їх недоліків належать, по-перше, велике споживання електричної енергії, слабка світлосила, швидке спрацювання та невідновлюваність джерел живлення. Вирішення цих проблем можливе за умови використання сучасних джерел світла – світлодіодів та літійіонних акумуляторів. Проведене дослідження вказує на те, що використання методу проєктів у творчій діяльності учнів вимагає залучення ними необхідних знань із фундаментальних наук, що є, зі свого боку, основним підґрунтям формування STEM-освіти, яка сприяє розвитку у здобувачів комунікативності, творчості, уміння працювати в команді, формування нових і закріплення здобутих знань, розвитку інтересу та мотивації навчання, а також сприяє розвитку критичного мислення. Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні відповідних компетенцій STEM-освіти.

Посилання

Абрамова О., Вдовенко В. Ключові компетентності як інтеграційний чинник у проєктній діяльності. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 201, 2021. С. 45–49.

Рябець С. І., Щирбул О. М. Технологічні процеси обробки матеріалів як складова STEM-освіти в творчій діяльності студентів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 208, 2023. С. 218–223.

Стецула Н. О., Абрамова О. В., Герасимчук Г. А., Крижановська Т. І., Крусь О. П. Перспективи розвитку STEM-освіти: інтеграція в освіті. Наука і техніка сьогодні. Серія «Педагогіка». 2023. № 3 (17) 2023. С. 428–436. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-3(17)-428-436 (дата звернення 05.03.2024).

Кононенко С. О., Кононенко Л. В. Методичне забезпечення розробки творчих проєктів студентів при вивченні питань енергетики. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, Вип. 210, 2023. С. 121–125. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-121-125 (дата звернення 03.03.2024).

Чистякова Л. О. Теорія і практика розвитку екологічної культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій у процесі рівневої підготовки: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / ЦДПУ ім. В. Винниченка, Кропивницький, 2021. 525 с.

Що таке світлодіод – простою мовою. URL: https://bitkit.com.ua/svetodiod (дата звернення 03.03.2024).

Які бувають світлодіоди: огляд основних типів і характеристик. URL: https://pkf-elektroplast.com.ua/ua/a399159-kakie-byvayut-svetodiody.html (дата звернення 03.03.2024).

TP4056 Модуль зарядки с защитой (1A) 18650 Micro USB. URL: https://needful.co.ua/tp4056-modulzaryadki-s-zashitoj-1a-18650 (дата звернення 05.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-08