МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ЗІ СПЕЦДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cusu-pmtp-2024-1-4

Ключові слова:

дистанційне навчання, професійна освіта, технології дистанційного навчання, підготовка фахівців харчової галузі, спеціальні дисципліни.

Анотація

У статті увага авторів спрямована на вирішення проблеми пошуку шляхів оновлення й інтенсифікації навчання учнів у закладах професійної освіти в умовах дистанційного навчання. Виокремлено особливості проведення занять зі спецдисциплін майбутніх фахівців харчової галузі з урахуванням специфіки освітньої системи, її практично орієнтованої спрямованості. Окреслено переваги та недоліки використання інноваційних технологій дистанційного навчання на прикладі проведення лабораторно-практичних занять із дисципліни «Устаткування підприємств харчування». Автори пропонують шляхи вирішення низки проблем, що є характерними для освітнього процесу закладів професійної освіти: недостатня освіченість викладачів і майстрів виробничого навчання щодо можливостей дистанційних технологій навчання, незнання методики проведення практичних занять зі спецдисциплін дистанційно, зниження мотивації учнів до виконання практичних завдань тощо. Авторами представлено досвід проведення лабораторно-практичних занять із дисципліни «Устаткування підприємств харчування», що спрямований на активізацію мотивації, самостійної та навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців харчових технологій. Акцентовано увагу на вдосконаленні освітнього процесу закладів професійної освіти шляхом застосування найефективніших методів і технологій дистанційного навчання, які здатні вирішити окреслені труднощі та забезпечити високу мотивацію учнів до набуття професійних компетентностей в умовах дистанційного навчання. Охарактеризовано переваги та недоліки таких інноваційних технологій дистанційного навчання: соціальні мережі, взаємозалежні контенти, соціальні закладки, файлообмінники, сайти для обміну зображеннями, сервіси для створення інфографіки, сайти для створення та обміну презентаціями.

Посилання

Биков В. Освітньо-наукова система формування наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації з цифрової трансформації української освіти і науки. Інформаційні технології в освіті. 2019. № 41. С. 7–20.

Борзенко О. Технологізація та її вплив на удосконалення іншомовної комунікативної компетентності викладачів іноземних мов країн Євросоюзу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Острог : Вид-во НаУОА, 2021. Вип. 11. С. 189–191.

Гравіт В. Основи організації дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті : наук. посібник. Суми : НІКО, 2015. 180 с.

Дистанційне навчання в системі професійно-технічної освіти : монографія / за наук. ред. В. Ягупова. Житомир : Полісся, 2019. 234 с.

Дубова Н. Методика активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчових технологій під час проведення лабораторно-практичних занять. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2017. № 15. С. 50–58.

Нові освітні інструменти для професійної освіти 2023. MON Ukraine. URL: https://www.youtube.com/watch?v=nBfWilwTIiw (дата звернення: 25.02.2024).

Про затвердження Положення про дистанційне навчання : наказ МОН України від 25.04.2013 № 466. Освіта України. URL: https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/2999/ (дата звернення: 20.01.2024).

Про Національну програму інформатизації : Закон України від 4 лют.1998 р. № 74/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 27–28. С. 181.

Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В. Кухаренко, С. Березенська, К. Бугайчук, Н. Олійник, Т. Олійник, О. Рибалко, Н. Сиротенко, А. Столяревська ; за ред. В. Кухаренка. Харків : ХПІ, 2016. 284 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-08