АКТИВІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ 10–11 КЛАСІВ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cusu-pmtp-2023-2-8

Ключові слова:

технологічна освітня галузь, професійна орієнтація, мультимедійні технології, методи візуалізації

Анотація

Стаття присвячена виявленню дидактичних можливостей мультимедійних технологій у профорієнтаційній роботі з учнями 10-11 класів як ефективних засобів їх професійного самовизначення. З’ясовано, що активність учнівської молоді щодо вибору майбутнього виду трудової діяльності суттєво зростає в старшому шкільному віці, адже випускники постають перед вибором майбутньої професії. Проте очевидна застарілість методичних розробок для вчителів різного фаху, які мають спільно працювати в напрямі допомоги старшокласникам у професійному самовизначенні, суттєво обмежує їхні можливості, особливо з урахуванням такого чинника, як інтенсивний розвиток засобів інформаційних комунікацій і мультимедійних технологій. Проаналізовані у статті науково-педагогічні джерела і передовий педагогічний досвід переконують, що сучасні мультимедійні технології стали невід’ємною частиною освітнього процесу. На основі експериментального впровадження мультимедійних технологій з профорієнтаційною метою в комунальному закладі «Олександрівський ліцей № 2» Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області ефективними виявилися такі методики: використання відеоінтерв’ю з фахівцями; застосування он-лайн тестування; використання візуалізації професій; проведення віртуальних екскурсій у формі ділових ігор; реалізація групових проєктів. Разом з цим виявлені недоліки, пов’язані із невизначеністю значної частини старшокласників щодо майбутньої професії. Такий стан зумовлює потребу активізації профорієнтаційної роботи в закладах освіти, адже нереалізованими залишаються профорієнтаційні можливості соціальних медіа-платформ, зокрема YouTube, Instagram, LinkedIn та інших, що може бути перспективним напрямом удосконалення освітнього процесу. Водночас результати дослідження дали змогу визначити основні кроки професійної орієнтації учнів старшого шкільного віку, якими стали: самоаналіз, дослідження професій, практичні дослідження, консультації інших фахівців, планування майбутньої кар’єри. У дослідженні наголошується, що професійна орієнтація є перманентним процесом, тому представники молодого покоління можуть змінювати свої цілі та інтереси через деякий час. Однак ретельна підготовка і розуміння своїх можливостей допоможуть старшокласникам зробити обґрунтований вибір щодо своєї майбутньої кар’єри.

Посилання

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: http://mon.gov.ua/Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf (дата звернення: 01.08.2023).

Бех І.Д., Тименко М.П. Професійна спрямованість змісту навчально-трудової діяльності школярів. Наукові записки ТДПУ. Серія: Педагогіка. № 5. 1999. С. 15–21.

Царенко О.М., Новосад Л.В. Методичні особливості використання інформаційно-технічних засобів візуалізації програмного матеріалу на уроках технології. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький : Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2023. Вип. 208. С. 255–259.

Янцур М.С. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи. Курс лекцій : навч. посіб. Київ : ВД «Слово», 2012. 464 с.

Царенко О.М. Методологічні аспекти використання мультимедійних засобів у навчальному процесі. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. 2017. Вип. 1. С. 213–217.

Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні : навч.-метод. посіб. / за ред. О.М. Коберника, Г.В. Терещука. Умань : СПД Жовтий, 2008. 212 с.

Гуржій А.М., Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л. Мультимедійні технології та засоби навчання : навч. посіб. / за ред. Гуржія А.М. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. 556 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-08