АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cusu-pmtp-2023-2-2

Ключові слова:

інтерактивне навчання, інтерактивні технології, інтерактивні методи, традиційний урок, основи здоров’я

Анотація

У статті наведено результати дослідження щодо ефективності використання інтерактивних методів навчання на уроках з основ здоров’я. Продемонстровано та проаналізовано наукові дослідження та праці деяких науковців, їхні основні погляди на інтерактивне навчання та використання інтерактивних технологій в навчальному процесі. Наведено основні емпіричні методи дослідження. Дане дослідження проводилося під час проходження виробничої (педагогічної) практики в закладі загальної середньої освіти, де був проведений ґрунтовний підготовчий етап та ряд традиційних та інтерактивних уроків. У статті коротко описано основні переваги та недоліки щодо використання інтерактивних методів під час проведення уроків з основ здоров’я. Зазначено, що іноді інтерактивні уроки характеризуються несерйозною пізнавальною діяльністю учнів, невисокою результативністю, а також для них властива велика витрата часу. Наголошено на важливості якісної підготовки самого вчителя для більшої ефективності інтерактивного уроку, саморозвитку та самовдосконалення вчителя. Наведено результати успішності учнів після проведення уроків з використанням інтерактивних методів та після традиційних уроків. На основі отриманих результатів дослідження в роботі представлено порівняння успішності учнів з цих двох типів уроків. Незважаючи на деякі недоліки інтерактивних методів навчання, наголошено на позитивному впливові використання цих методів на уроках. За результатами проведеного дослідження сформовано висновок щодо високої ефективності інтерактивних уроків. Акцентовано увагу на тому, що вчитель повинен володіти методикою нетрадиційного навчання, використовувати тільки достовірну та перевірену інформацію, застосовувати індивідуальний підхід, враховувати інтелектуальні та вікові особливості учнів.

Посилання

Мельникова О.В., Гвоздій С.П. Використання інтерактивних технологій на уроках основ здоров’я. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди (м. Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р.). Харків, 2021. Т. 1. С. 16–219.

Горобець О.А. Упровадження інтерактивних методів навчання на уроках основ здоров’я. Сучасний рух науки: тези VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 жовтня 2019 р. Дніпро, 2019. Т. 1. С. 454.

Кобюк Ю.М. Підготовка майбутнього вчителя до застосування інтерактивних технологій у професійній діяльності: методичні рекомендації. Київ : НАПНУ, 2016. С. 7–8. URL: http://surl.li/jjwgn (дата звернення: 03.05.2023).

Педрада. Платформа освіта. Інтерактивні методи навчання. 2023. URL: https://oplatforma.com.ua/article/2316-interaktyvni-metody (дата звернення: 24.05.2023).

Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: навчальний посібник. Київ : Видавничий центр «Просвіта», 2000. 368 с.

Дефорж Г.В. Популяризація здорового способу життя під час викладання навчальної дисципліни «Основи здоров’я». Здоров’я та суспільство: збірник наукових праць. Кропивницький : Кіровоградський інститут розвитку людини, 2019. С. 31–35. URL: http://surl.li/jkbfj.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-08