СПРАВЕДЛИВІСТЬ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВЗАЄМОДІЯХ ЯК ЧИННИК ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cusu-psy-2023-2-5

Ключові слова:

психічне здоров’я, емоційне благополуччя, справедливе ставлення, учасники освітнього процесу, педагогічна взаємодія

Анотація

Стаття присвячена вивченню психологічних особливостей налагодження взаємодій між учасниками освітнього процесу на засадах справедливості й об’єктивності, що виступає чинником укріплення їхнього психічного здоров’я. Психічне здоров’я визначається як стан психологічної рівноваги та емоційного благополуччя особистості, що зумовлюється справедливістю соціальних взаємодій та ціннісним ставленням учасників один до одного. Доводиться, що в процесі педагогічних взаємодій психічне здоров’я школярів досягається та укріплюється завдяки справедливому, неупередженому, поважливому ставленню вчителя до них. Встановлено, що при характеристиці справедливих дій учителя учні фіксуються переважно на фактах об’єктивного оцінювання педагогом їхніх навчальних досягнень. Для школярів важливим є вияв учителем розуміння індивідуальних обставин кожного учня при прийнятті відповідного педагогічного рішення. У процесі здійснення аналізу відповідей учнів стосовно несправедливих дій учителя встановлено значущість для них неможливості отримати заслужену оцінку за результати своєї навчальної діяльності та наявність упередженого ставлення до одних учнів і поблажливого до інших. Виявлено, що справедливі дії вчителя позитивно позначаються на психоемоційному стані учнів і сприяють підвищенню продуктивності їхньої діяльності. Встановлено, що несправедливі дії супроводжуються негативними емоціями неприйняття, гніву, обурення та байдужості. Доведено, що у процесі педагогічних взаємодій учні гармонізуються зі справедливим учителем, досягають соціальної та психологічної рівноваги, емоційного комфорту. Це укріплює їхні внутрішні позиції та позитивно позначається на стані психічного здоров’я.

Посилання

Бех І.Д. Особистість у просторі духовного розвитку. К.: Академвидав, 2012. 256 с.

Біланов О.В. С. Філософські підходи до розуміння категорій здоров’я. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 2020. № 4 (25). С. 8–11.

Булах І.С. Психологія особистісного зростання підлітків: реалії та перспективи. Вінниця: Нілан ЛТД, 2015. 340 с.

Клочек Л.В. Справедливість у педагогічній взаємодії: психологічний вимір. Харків: Мачулін, 2018. 456 с.

Лук'янченко М.І. Педагогіка здоров’я: теорія та практика. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. 256 с.

Просандєєва, Л.Є. Генеза самоцінності особистості в процесі соціалізації. К.: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2011. 384 с.

Рибалка В.В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні аспекти. К.: Інститут обдарованої дитини, 2011. 428 с.

De Cremer D., Ruiter R.A.G. Emotional reactions toward procedural fairness as a function of negative information. The Jornal of Social Psychology. 2003. Vol. 143, P. 793-795.

Garbarino J. The impact of anticipated reward upon cross-age tutoring. Journal of Personality and Social Psychology. 1975. Vol. 32(3). P. 421–428. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0077087 .

Huaiyuan Fang, Qingfang Cao. Appreciation Makes Students Grow Healthy and Self-confident. Proceedings of the 6th International Conference on Electronic, Mechanical, Information and Management Society. 2016. https:/ /www.atlantis-press.com/proceedings/emim-16/25853504.

Lei Shi. The study of the influence of the work stress on job burnout of knowledge-based employee – Based on the regulating effect of emotional intelligence. Proceedings of the 2015 International Conference on Industrial Technology and Management Science. 2015. https://doi.org/10.2991/itms-15.2015.396.

Mikula G., Petri B., Tanzer N. What people regard as unjust: types and structures of everyday experiences of injusticе. European Journal of Social Psychology. 2015. Vol. 20. P. 133–149.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Як цитувати

Клочек, Л. В. (2023). СПРАВЕДЛИВІСТЬ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВЗАЄМОДІЯХ ЯК ЧИННИК ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Наукові записки. Серія: Психологія, (2), 39–46. https://doi.org/10.32782/cusu-psy-2023-2-5