Мета та завдання

Метою журналу є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників у різних галузях психологічних наук.

Ця мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі психологічних наук;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень психологічної науки;

- сприяти розширенню зв'язків Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка з науковими та освітніми спільнотами.