Головна

Наукові записки. Серія: Психологія – це наукове рецензоване видання, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі психології.

Засновник: Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка.

Рік заснування: 2023.

Видання «Наукові записки. Серія: Психологія» зареєстровано Міністерством юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ No 25491-15431ПР від 24.03.2023).

Періодичність: 4 рази на рік.

ISSN 2786-8680 (Online)

ISSN 2786-8672 (Print)

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1543 від 20 грудня 2023 року (додаток 4).

Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність: 053 – Психологія.

Мови видання: українська, англійська, німецька, французька, італійська, польська, литовська.

УДК 159.9

У журналі висвітлюються актуальні питання психологічної теорії та історії психологічної думки; психології особистості; педагогічної та вікової психології; соціальної психології; організаційної психології; юридичної, економічної та інших галузей психологічної науки.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам надрукувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки на науковців, але й на практиків, які знайдуть в ньому чимало корисного для своєї діяльності.