Редакційна колегія

Головний редактор:

Гура Тетяна Євгеніївна, доктор психологічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4770-6863
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216844517
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/8216952
https://www.webofscience.com/wos/author/record/44316407

Члени редакційної колегії:

Бурлакова Ірина Анатоліївна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки, Дніпропетровський університет внутрішніх справ, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6043-4359
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2103602

Карпенко Зіновія Степанівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри нейрокогнітивної психології, Педагогічний університет імені Комісії національної освіти у Кракові, Польща
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0747-2591
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216844517
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/8216952
https://www.webofscience.com/wos/author/record/44316407

Комар Таїсія Василівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки, Хмельницький національний університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8957-0971
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2203027

Кононова Марина Миколаївна, доктор педагогічних наук, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2994-6866
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/35942723

Лушин Павло Володимирович, доктор психологічних наук, професор, Монтклерський університет (штат Нью-Джерсі, США)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9549-1759
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220195344

Яланська Світлана Павлівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри кризової психології, декан факультету психології і соціальної роботи, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3289-5331
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/29221581

Яценко Тамара Семенівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1996-66IX