ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ТЕМАТИЧНИХ ПСИХОМАЛЮНКІВ ЯК МЕТОДУ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cusu-psy-2023-2-1

Ключові слова:

активне соціально-психологічне пізнання, психокорекція, психомалюнок, психологічний супровід, психоемоційні стани дітей, архетипна символіка, адаптація, молодший школяр

Анотація

Наукова стаття присвячена пізнанню особистості дитини молодшого шкільного віку в умовах війни в Україні. Здійснено аналіз впливу воєнного стану на психічне здоров’я та психосоціальну адаптацію дитини. Розглянуто особливості пізнання психіки молодшого школяра шляхом застосування комплексу психомалюнків. Розглянуто теоретичні аспекти психомалюнку та практичні можливості його використання для психологічної підтримки і корекції психічного стану дітей в умовах війни. У статті проаналізовано психологічні аспекти використання психомалюнку як засобу вивільнення деструктивних емоцій, думок та переживань дитини в умовах стресового середовища. Поставлено акцент на важливості індивідуального підходу до кожної дитини під час застосування презентованого у публікації методу психокорекції, врахування унікальних потреб та характеристик суб’єкта. Проаналізовано ефективність використання психомалюнку в поєднанні з іншими методами психологічної допомоги дітям в умовах воєнного стану. Охарактеризовано техніки та підходи до проведення сеансів психомалюнку з урахуванням специфічних потреб та стану психіки кожної дитини. Зазначаються можливості комбінації цього методу з техніками релаксації, групової терапії та іншими підходами для досягнення комплексного психологічного відновлення. Наголошено, що психомалюнок може стати важливим інструментом у психосоціальній реабілітації дітей, які пережили травматичні події внаслідок воєнного стану. Доведено, що провідним методом допомоги дітям в умовах війни є активне соціально-психологічне пізнання (АСПП), що спирається на спонтанність і невимушеність поведінки суб’єкта за умов опредметнення психічного змісту в тематичних малюнках. Представлено фрагмент емпіричного матеріалу пізнання респондента, який відображає специфіку використання психомалюнку в роботі з дітьми. Дослідження спрямовано на виявлення можливостей застосування психомалюнку як інструменту відновлення психологічної стійкості дітей у період війни. Результатами дослідження засвідчено, що застосування комплексу тематичних психомалюнків сприяє покращенню психічного стану дитини та допомагає їй ефективніше адаптуватися до стресових ситуацій, що виникають в умовах воєнного стану. У статті розглянуто важливість та перспективи використання методу активного соціально-психологічного пізнання як ефективного засобу психокорекції особистості дитини під час воєнного стану, акцентуючи увагу на методиці психомалюнку та її значущості для психічного здоров’я та соціальної адаптації дітей у екстремальних і стресових умовах життєдіяльності.

Посилання

Амурова Я. Глибинне пізнання архетипної символіки в малюнках тату. Наукова школа академіка НАПН України Тамари Яценко. Дніпро. 2019. 350 с. С. 168–173.

Вознюк О., Романенко Є. Психоаналітичні методи корекції негативних психоемоційних станів у школярів. Психолог. 2007. №5. С. 28–14.

Галушко Л. Я. Можливості процесуальної діагностики в єдності з психокорекцією у мотиваційно-глибинному пізнанні. Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Кропивницький: ФОП Піскова М. А., 2021. С. 57-60.

Зливков В., Лукомська С., Євдокимова Н., Ліпінська С. Діти і війна: монографія. Київ-Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2023. 221 с.

Консультування в системі психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій / авт. кол.; заг. ред. В. Г. Панок, І. І. Ткачук. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2019. 144 с.

Психоаналіз репродукцій художніх творів у підготовці психологів: Навчальний посібник / [Т. С. Яценко, В. І. Бондар, Л. Я. Галушко, А. М. Камінська, О. В. Педченко]. Дніпро, Київ, 2018. 300 с.

Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: навч. посіб. Київ : Вища школа, 2004. 679 с.

Яценко Т. С., Галушко Л. Я, Степашко В О. Опредметнені засоби репрезентації психіки суб’єкта – передумова глибинного пізнання. Теорія і практика сучасної психології : збірник наукових праць. 2018. №2. С. 47 – 56.

Yatsenko T. The relationship of conscious and unconscious: psychodynamic approach. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2018. № 26 (2). С. 335–353.

Yatsenko Tamara, Halushko Lyubov, Ivashkevych Ernest & Kulakova Larysa. Dialogue in In-Depth Cognition of the Subject’s Psyche: Functioning of Pragmatic Referent Statements Psycholinguistics (2022). Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav. 31(1). С.187–232.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Як цитувати

Галушко, Л. Я., & Амурова, Я. В. (2023). ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ТЕМАТИЧНИХ ПСИХОМАЛЮНКІВ ЯК МЕТОДУ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ. Наукові записки. Серія: Психологія, (2), 7–14. https://doi.org/10.32782/cusu-psy-2023-2-1