ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ АСОУ (САПР)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cusu-pmtp-2024-1-10

Ключові слова:

автоматизовані системи управління, системи проєктування, підготовка студентів.

Анотація

Статтю присвячено проблемі вивчення студентами різних автоматизованих систем управління, які сьогодні широко використовуються для дослідження, керування технологічними процесами, аналізу різних складних систем, а також практичної розробки технічних об’єктів. На основі аналізу наукових, методичних джерел, інтернет-ресурсів встановлено, що з огляду на глобальні процеси цифровізації та автоматизації виробничих процесів сучасна підготовка фахівців потребує нових знань про автоматизовані системи, які передбачають використання цифрових технологій, формування практичних умінь студентів для роботи з різним програмним забезпеченням, розвиток їхнього критичного та інноваційного мислення. Одним із видів автоматизованих систем управління є системи автоматизованого проєктування (САПР), що представлені широким спектром різних програм, котрі дають можливість проєктувати технічні об’єкти, створювати 2D– і 3D-моделі, застосовувати різні підходи до створення геометрії моделі (твердотільне моделювання, моделювання за допомогою сплайнів, моделювання за допомогою поверхонь тощо). Досвід роботи зі студентами показує, що для освітнього процесу під час формування первинних навичок доцільно використовувати вільне програмне забезпечення, зокрема програмний пакет Blender, який є потужнім засобом тривимірної графіки і може успішно використовуватися для навчання студентів і виконання ними різних завдань моделювання. Тому в статті приділяється увага аналізу програми Blender, обґрунтовано доцільність її використання в освітньому процесі, розглянуто основні переваги та недоліки цього програмного пакета, а також наводиться конкретний приклад виконання студентами практичних завдань із використанням інструментарію програми Blender. Отже, Blender можна використовувати для навчання студентів основ тривимірної графіки, для розробки творчих проєктів, що, безперечно, сприяє формуванню їхньої цифрової компетентності та творчого потенціалу.

Посилання

АСУ ВНЗ. URL: https://vuz.osvita.net/ (дата звернення 02.02.2024).

Береза А. М. Основи створення інформаційних систем : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2001. 214 с.

Глушков В. М. Введення в АСУ. Київ : Техніка, 1972. 254 с.

Кривонос О. М. Використання Blender в навчальному процесі. Матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і автоматизація – 2023» URL: http://surl.li/rfhwc (дата звернення 23.02.2024).

Лук’янова Д. Ю., Стьопкін А. В., Турка Т. В. Використання вільнопоширюваного кросплатформного редактору 3D-графіки Blender в навчальному процесі. Технології електронного навчання. Том 1. 2016. URL: http://ddpu.edu.ua/texel/ (дата звернення 05.02.2024).

Мосіюк О. О. Редактори тривимірної графіки : навчально-методичний посібник. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2022. 52 с.

Основи інформаційних систем: навчальний посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва. Київ : КНЕУ, 2001. 420 с.

Чінчой В. В., Рябець С. І. Методика реалізації технологій 3D-друку в проектній діяльності учнів. Наукові записки. Серія: Проблеми фізико-математичної і технологічної освіти. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. Вип. 14. С. 167–176.

Яганов П. О. Дослідження систем масового обслуговування : текст лекцій. Київ : НТУУ «КПІ», 2006. 40 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-08