ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ У НАВЧАННІ ПРОГРАМУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cusu-pmtp-2024-1-9

Ключові слова:

метод проєктів, програмування, компетентності, комп’ютерні науки.

Анотація

Метод проєктів впроваджується у практику навчання в закладах загальної середньої освіти України протягом останніх двох десятиліть. За цей час він показав свою ефективність і досить органічно вписався в освітній процес. Отже, цілком природним є процес поступового впровадження методу проєктів у навчальний процес закладів вищої освіти. Застосування методу проєктів під час підготовки майбутніх фахівців різних спеціальностей дає змогу посилити мотивацію до навчання, тісніше пов’язати теорію з практикою тощо. Напевне, найперше метод проєктів застосовували до навчання майбутніх вчителів, зокрема вчителів інформатики, але з кожним роком збільшується кількість свідчень про застосування цього методу до навчання фахівців інших професій, наприклад майбутніх лікарів, правознавців та інших. Статтю присвячено опису досвіду застосування методу проєктів до навчання програмування фахівців спеціальності «Комп’ютерні науки». Сформульовані практичні завдання, які студенти виконують під час вивчення об’єктно-орієнтованого програмування, описано особливості його постановки та реалізації за проєктною методикою. У запропонованому авторами підході завдання, об’єднані єдиним сюжетом, а саме «Розробка графічного редактора», поділялися на кроки, що відповідали логіці вивчення цього розділу програмування та поступовому нарощуванню функціонала розроблюваного графічного редактора. Тобто фактично студенти реалізовували індивідуальні практично-орієнтовані творчі проєкти. Створені в процесі виконання лабораторних робіт оригінальні графічні редактори були продемонстровані під час «Тижня інформатики» й оцінені незалежним журі. Більшість представлених розробок отримала високі бали, при цьому вони добре корелювали з оцінками, отриманими пізніше на відповідному семестровому екзамені. Отже, наш досвід показав, що виконання навчальних проєктів сприяє формуванню у студентів компетентностей, передбачених освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні науки», за якою відбувається підготовка студентів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Посилання

Добровольська А. М. Метод проектів: формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців. Фізико-математична освіта. 2018. № 1 (15). С. 35–47.

Тадеуш О. М. Метод проектів як форма продуктивного навчання студентів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. 2017. Вип. 29. С. 142–146. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2017_29_33.

Деркаченко Ю. В., Яковенко Ю. Л., Ємельянова А. О. Метод проектів як один із ефективних засобів розвитку критичного мислення студентів під час вивчення історичних та правничих дисциплін. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 72, том 1’2019. С. 155–160. URL: http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/72-2019/part_1/37.pdf.

Сілакова Т. Т. Проектні технології підготовки студентів. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. 2017. № 11. С. 153–158. URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/12571/17066.

Лупан І. В., Копотій В. В. Навчальні проекти для майбутніх вчителів. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. праць. Випуск V. Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики. Кривий Ріг, 2005. С. 165–169.

Катуніна Т. О. Алгоритми роботи механічних обчислювальних приладів: використання історичного матеріалу в шкільному курсі інформатики / Т. О. Катуніна, І. В. Лупан, К. С. Петручок, Ю. О. Титаренко, А. М. Чернецька. Наукові записки молодих учених. 2021. № 7. URL: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1803.

Буц К. Про проект «Жінки, що вплинули на розвиток інформатики та інформаційних технологій» / К. Буц, А. Дядик, Т. Канюка, І. Лупан, А. Поповкіна, О. Чудна. Наукові записки молодих учених. 2022. № 9. URL: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1923.

Петровський С. С. Особливості використання методу проектів при викладанні освітніх компонент спеціальності комп’ютерні науки / С. С. Петровський, О. А. Пасічник, Т. К. Срипник. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2021. № 4. С. 30–34. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10723.

Конкурс серед студентів «Розробка графічного редактора». Новини факультету математики, природничих наук та технологій. 2023. 2 травня. URL: https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/2801-konkurs-sered-studentiv-rozrobka-hrafichnoho-redaktoru.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-08