МЕТОД ЗАМІНИ ЗМІННОЇ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cusu-pmtp-2023-2-1

Ключові слова:

метод заміни змінної, квадратні рівняння, наступність навчання математики, шкільний курс математики, методика навчання математики

Анотація

У статті здійснюється дослідження особливостей застосування методу заміни змінної при розв’язуванні різноманітних математичних задач, які наскрізно зустрічаються як у шкільному курсі математики, так і в курсах вищої математики. Вивчення математичних концепцій та методів вимагає від учнів послідовного, систематичного засвоєння, яке в разі порушень може призвести до утруднень на більш пізніх етапах навчання. Основний акцент у дослідженні ставиться на ролі методу заміни змінної у забезпеченні наступності навчання математики. Основні завдання, які були виконанні в досліджені: аналіз та узагальнення важливості застосування даного методу в контексті формування математичної компетентності учнів, розкриття особливостей формування навичок його використання на різних етапах навчання, а також виявлення його потенціалу для компенсації навчальних втрат, які виникли внаслідок дистанційного навчання, зумовленого пандемією та військовими діями. У процесі роботи над дослідженням здійснювався аналіз наукових і методичних джерел, дисертаційних робіт, навчальних програм та концепцій, вивчення та аналіз шкільних підручників з математики. Встановлено, що метод заміни змінної є універсальною технікою розв’язування рівнянь у шкільному курсі математики, опанування якою відкриває можливості до подальшого вивчення курсів вищої математики. Цей метод базується на ідеї заміни однієї змінної іншою, щоб перетворити вихідне рівняння на більш просту, або стандартну форму. Зазвичай, у результаті застосування методу заміни змінної, рівняння спрощуються до такого вигляду, коли можна визначити значення змінної більш простими діями. Основоположне значення тут мають знання способів розв’язування саме квадратних рівнянь, до яких найчастіше приводить заміна, а також вміння та навички їх застосовувати. У статті представлено кроки опанування методом заміни змінної у школі, починаючи від 8 класу і до завершення вивчення шкільного курсу математики. Окреслено перспективи застосування методу при вирішенні задач вищої математики.

Посилання

Бевз Г.П. Бевз В.Г. Алгебра : підруч. для 8 кл. закладів заг. серед. освіти / 2-ге видання, переробл. Київ : Видавничий дім «Освіта», 2021. 256 с.

Бурда М., Тарасенкова Н., Васильєва Д. Концепція математичної освіти 12-річної школи» (проєкт). Математика в рідній школі. 2018. № 9. С. 2–8.

Істер О.С. Алгебра : підруч. для 8 кл. закладів заг. серед. освіти / 2-ге видання, переробл. Київ : Генеза, 2021. 270 с.

Істер О.С. Алгебра : підруч. для 9 кл. закладів заг. серед. освіти / 2-ге видання, переробл. Київ : Генеза, 2022. 272 с.

Карпік В.В. Алгебраїчні рівняння і нерівності, їх системи. Задачі на складання рівнянь. Тренувальна тестова робота № 2. Математика в школах України. № 7(271). 2010. С. 28–32.

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804). URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-5-9-klas. (дата звернення: 26.08.2023 р.)

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра : підруч. для 8 кл. закладів заг. серед. освіти / 2-ге видання, переробл. Харків : Гімназія, 2021. 240 с.

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра : підруч. для 9 кл. закладів заг. серед. освіти / 2-ге видання, переробл. Харків : Гімназія, 2021. 288 с.

Прокопенко Н., Захарійченко Ю., Кінащук Н. Алгебра : підруч. для 8 кл. закладів заг. серед. освіти / 2-ге видання, переробл. Харків : Видавництво «Ранок», 2021. 272 с.

Скиба М., Плакош А. Розвиток математичної грамотності в Україні та світі. URL: https://drive.google.com/file/d/1xbfpcJNblIPHq92LP2XNN4PEKY9soalO/view (дата звернення: 26.08.2023 р.)

Тарасенкова Н., Богатирьова І., Коломієць О. Алгебра : підруч. для 8 кл. закладів заг. серед. освіти / 2-ге видання, переробл. Київ : «Оріон», 2021. 294 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-08