ХУДОЖНІЙ НАБУТОК РЕПРЕЗЕНТАНТІВ «ЖИТОМИРСЬКОЇ ПРОЗОВОЇ ШКОЛИ»: ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТАНАТОЛОГІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-31

Ключові слова:

проза, образотворення, танатологія, постмодернізм, Володимир Даниленко, Валерій Шевчук, Геннадій Шкляр.

Анотація

У статті охарактеризовано особливості літературної танатології у творчості письменників – представників «Житомирської прозової школи» – Валерія Шевчука, Володимира Даниленка, Геннадія Шкляра. Зазначено, що мистецької виразності ці мотиви набувають у сучасній українській літературі в контексті функціонування необарокових тенденцій у процесі переосмислення і творчого потрактування барокових сюжетів і образів. Танатологічні мотиви у творчості представників «Житомирської прозової школи» пов’язані із орієнтацією на українську літературну класику. Автори демонструють власний підхід до репрезентації танатологічних мотивів: у В. Шевчука вони виконують сюжетогенеруючу й ідейно-естетичну функції, він характеризує смерть в метафізичному значенні, пов’язуючи її з духовними шуканнями людини, усвідомленням сенсу свого існування. У прозі В. Даниленка танатологічні мотиви функціонують у взаємозв’язку з образом жінки-смерті, частково пов’язані з культурологічним контекстом, з особистою драмою героя, його духовними пошуками. В оповіданнях Г. Шкляра танатологічні мотиви виконують сюжетозавершальну функцію, смерть героя має соціальний характер і пов’язується із суспільними катаклізмами, вписується в причинно-наслідкові зв’язки. Зроблено висновок, що художня танатологія у творах цих митців є самобутнім феноменом та літературним експериментом щодо осмислення й осягнення явища відходу людини у засвіти. Індивідуальні історії вмирання, існування у потойбіччі мають у згаданих письменників філософське і релігійне підґрунтя. Вони пов’язані із орієнтацією на національну класику, оновленням необарокових, неокласицистичних, неонатуралістичних традицій мистецтва слова. Представники житомирської прозової школи виявили творчу оригінальність – літературну, філософську, психологічну, характерокреаційну – у художній асиміляції та «олітературненні» танатологічних мотивів і конструктів.

Посилання

Гармаш Л. Танатологічні мотиви в романах російських символістів: Ф. Сологуб, В.Я. Брюсов, А. Бєлий : автореф. дис. … докт. філол. наук ; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Харків, 2015. 21 с.

Городнюк Н. Функції речі у модерністському романі. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. 2016. Вип. 2 (84). С. 12–21.

Даниленко В. Кохання в стилі бароко. Львів : ЛА «Піраміда», 2009. 300 с.

Даниленко В. Далекий голос саксофона. Кур’єр Кривбасу. 2004. Ч. 174. С. 37–44.

Даниленко В. Дегустація в домі з химерами. Сон із дзьоба стрижа. Львів : Піраміда, 2006. С. 358–364.

Даниленко В. Черемхова віхола. Сон із дзьоба стрижа. Львів : Піраміда, 2006. С. 28–41.

Маєвський А. Мотив смерті як атрибутив детективного жанру (на прикладі творів Валерія Шевчука). URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/31864/16-Maevsky.pdf?sequence=1. (дата звернення: 12.08.2022).

Осьмак Н., Бикова Т. Онейричний простір художньої прози Володимира Даниленка: сни і сновидіння як культурний текст. Chaltenges and achievements of European countries in the area of philogical researches : сollective monograph. Vol. 2. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2020. 296 p. (с. 132–150).

Фройд З. Вступ до психоаналізу. Харків : КСД, 2015. 480 с.

Шевчук В. Біс плоті : повість. Київ, 1999. 357 с.

Чіпак У. Еротично-танатологічний концепт у повісті Валерія Шевчука «Біс плоті». Слово і час. 2012. № 4. С. 91–94.

Шкляр Г. Екіпаж. Цимбалюк Г. Житомирський феномен. Житомир, 2007. С. 303–309.

Шкляр Г. Фосфорична Мері. Вечеря на дванадцять персон: Житомирська прозова школа. Київ, 1997. С. 342–350.

Юрчук О. Необарокові тенденції в українській літературі ХХ століття : автореф. … дис. канд. філол. наук : 10.01.01. Київ, 2007. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Погребенник, В. (2024). ХУДОЖНІЙ НАБУТОК РЕПРЕЗЕНТАНТІВ «ЖИТОМИРСЬКОЇ ПРОЗОВОЇ ШКОЛИ»: ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТАНАТОЛОГІЇ. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 209–214. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-31