Мета та завдання

Збірник «Наукові записки. Серія: Філологічні науки» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Метою видання «Наукові записки. Серія: Філологічні науки» є оприлюднення новітніх результатів наукових досліджень з актуальних проблем сучасного мовознавства та літературознавства, що сприятимуть динаміці теорії та/або методології відповідної галузі знань.

Наукове видання актуалізує увагу на домінантних чинниках розвитку сучасної філології, висвітлюючи проблеми лінгвістики (лінгвофілософії, прикладної, корпусної і комп’ютерної лінгвістики, когнітивної лінгвістики, зіставного мовознавства, комунікативної лінгвістики, дискурсології, психолінгвістики, еколінгвістики, лінгвокультурології, лінгвопалеонтології, політичної лінгвістики тощо) та літературознавства (компаративістики, рецептивної естетики, літератури і медіа, інтермедіальних досліджень, поетики, історії літератури).