ОСОБИСТИЙ БРЕНД: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ В АСПЕКТІ ПСИХОЛОГІЇ МАРКЕТИНГУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cusu-psy-2023-2-6

Ключові слова:

особистий бренд, брендинг, архетип, архетип особистого бренду, психологія особистого бренду

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти формування особистого бренду з позиції психології маркетингу. Авторами досліджено сучасні підходи до інтерпретації понять бренду та бренду особистості. Проаналізовано основні функції персонального бренду, визначено його соціально-психологічну сутність. Зроблено акцент на практичній значущості формування особистого бренду фахівця, розглянуто складові, властивості та умови його розвитку. Описано функції формування бренду особистості відповідно до структурних і змістовних трансформацій, що відбуваються в даний час в інформаційній сфері, а також фактори, що впливають на ефективність комунікації за допомогою персонального бренду. В результаті дослідження було виділено такі психологічні маркетинг-функції особистого бренду як функції експертних, соціальних та особистих ролей. В результаті аналізу наукових розробок з питань класифікації видів персонального бренду, було виявлено, що немає єдиної загальновизнаної класифікації, тому було запропоновано кілька його видів, які мають суттєві відмінності та власні сценарії розвитку (консультаційний, провокативний, змішаний та мігруючий тип особистого бренду). Розглянуто основні психо-соціальні виміри моделі побудови особистого бренду: функціональний (здатність принести користь соціуму), соціальний (здатність фахово вести діалог з аудиторією), ментальний (здатність на власному прикладі стимулювати аудиторію до дії), духовний ( здатність брати на себе відповідальність за локальні чи глобальні процеси, що відбуваються у суспільстві). Окремо виділено умови розвитку власного бренду та підкреслено значення дотримання психологічної безпеки в процесі побудови власного бренду.

Посилання

Білоконь О. Особистий бренд в політиці. Актуальні проблеми суспільно-політичних наук. 2018. С. 101-103.

Клейнман П. Психологія 101. Факти, теорія, статистика, тести й таке інше. 2016. 240 с.

Кузь В.Г. Готуємо кадри для сільської школи. Педагогічні вісті. 2001. № 3. С. 1.

Шульгіна Л.М. Брендинг: теорія та практика (на прикладі об’єктів комерційної нерухомості): монографія / Л.М. Шульгіна, М.В. Лео; Нац. техн. ун-т України «КПІ». К.: Астон, 2011. 266 с.

Юнг К. Г. Архетипи колективного несвідомого. Психологічні типи. Вибрані праці з аналітичної психології [Текст]. Зарубіжна філософія ХХ століття. К.: Довіра, 1993. С. 167-179.

Gander, M., Moyes, H. and Sabzaleiva, E. Managing your Career in Higher Education Administration. Palgrave Macmillan, Basingstoke. 2014.

Kraus N.M., Kraus K.М., Osetskyi V.L. Place and role of marketing in innovative entrepreneurial university. Modern approaches to knowledge management development: collective monograph. Ljubljana, Slovenia: Ljubljana School of Business. 2020. pp. 388–399.

Margaret Mark, Carol S. Pearson The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes. McGraw-Hill Education, 2001.

Hall J. Personal Brand Trends And The Needed Investment In Yourself In 2018. Forbes.com. URL: https://www.forbes.com/sites/johnhall/2018/01/17/7-personal-brand-trends-and-the-neededinvestment-in-yourself-in-2018/#674a51e86416. (дата звернення 12.11.2022).

Long J. Ways to Elevate Your Personal Brand in 2018. Entrepreneur. URL: https://www.entrepreneur.com/article/306068. (дата звернення 12.11.2022).

Marranco J. Human-to-Human Marketing: A Trend for 2015 and Beyond. Blog. hubspot. URL: https://blog.hubspot.com/marketing/human-to-human-marketing (дата звернення 12.11.2022).

Peters, T. The brand called you. / Fast company. URL: https://www.fastcompany.com/28905/brandcalled-you (дата звернення 12.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Як цитувати

Кушнір, Н. С., & Стрілець-Бабенко, О. В. (2023). ОСОБИСТИЙ БРЕНД: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ В АСПЕКТІ ПСИХОЛОГІЇ МАРКЕТИНГУ. Наукові записки. Серія: Психологія, (2), 47–52. https://doi.org/10.32782/cusu-psy-2023-2-6