ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ «ХЛІБ» ЯК ВИЯВ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-44

Ключові слова:

фразеологізм, фразеологічний компонент, етнокультура, національна кухня, глютонема, мовна картина світу.

Анотація

У статті розглянуто фразеологізми з компонентом «хліб» з позиції їх етнокультурної семантики. Окреслено коло дослідників, які вивчають концептуальну лінгвістику. Проаналізовано наукові розвідки мовознавців, зацікавлених питаннями фразеологічного фонду української мови. Звернено увагу на напрацювання в етнолінгвістичній царині, які показують висвітлення етномотивованих реалій сьогодення. Проаналізовано наявні витлумачення фразеологізмів з компонентом «хліб» в науковому обігу, що актуалізують знання мовознавців про харчову культуру українців, їхній світогляд, ментальність тощо. В умовах сьогодення цікавість до мови та культури стрімко зросла. Можемо стверджувати, що вагомим культурно-національним потенціалом наділено фраземи з етнографічним компонентом-глютонемою «хліб», бо лінгвістичні спостереження довели, що національна українська кухня є не лише біологічною, а й культурною цінністю, яка пов’язана з етнолінгвістикою, культорологією, лінгвокультурологією, етнологією, етнофразеологією. У роботі розглянуто вербальне вираження компонента «хліб» через опрацювання словників різних типів (словник знаків української етнокультури, словники загальномовної фразеології, фразеології творів українських письменників). Подано семантичний аналіз фразеологізмів, визначено найбільш вживані у мовленні, які розкривають риси характеру, поведінку, моральні якості, традиції та звичаї українців, ілюструють різні життєві й побутові ситуації через культуру харчування, представляють мовну картину світу.

Посилання

Батюк Н. Фразеологічний словник. Київ : Рад. школа, 1966. 235 с.

Демиденко Г. Етнофразеологізми з компонентом «хліб» як ментальні маркери української ідентичності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2022. № 58. С. 64–67.

Етнографічні групи українців Карпат. Гуцули / за наук. ред. і уклад. С.П. Павлюка. Харків : Фоліо, 2020. 379 с.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник. Київ : Довіра, 2006. 703 с.

Івченко А. Тлумачний словник української мови. Харків : Фоліо, 2000. 540 с.

Руснак І. Український фольклор : навчальний посібник. Київ : Видавничий центр «Академія», 2012. 304 с.

Словник фразеологізмів та сталих виразів сучасної української мови. 5–11-й класи / упоряд. О. Богданова. Харків : Вид. група «Основа», 2019. 172 с.

Удовиченко Г. Фразеологічний словник української мови. Т. 2. Київ : Вища школа, 1984. 384 с.

Фразеологізми у творах Богдана Лепкого. Словник / гол. ред. С. Панцьо. Тернопіль : Джура, 2010. 224 с.

Фразеологічний словник української мови / уклад. О. Давидова. Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. 448 с.

Фразеологія творів Бориса Харчука. Словник / гол. ред. С. Панцьо. Тернопіль : Джура, 2012. 748 с.

Шарманова Н. Етнолінгвітика : навчальний посібник / за ред. Ж. Колоїз. Кривий Ріг : НПП АСТЕРІКС, 2015. 192 с.

Шкода М. Традиції і свята українського народу. Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. 384 с.

Ярещенко А. Сучасний фразеологічний словник української мови. Харків : Навчальна література, 2020. 640 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Хожаєнко, Ю. (2024). ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ «ХЛІБ» ЯК ВИЯВ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 290–293. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-44