ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ ПРАВОВИХ СИСТЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-38

Ключові слова:

юридичні терміни, методи перекладу, міжкультурна комунікація, правова система, трансформації.

Анотація

У статті проаналізовано лінгвістичні особливості перекладу юридичних термінів з англійської на українську мову і навпаки в контексті міжкультурної взаємодії різних правових систем. Проаналізовано стан дослідження цього питання провідними лінгвістами. Оскільки сфера права постійно модифікується та удосконалюється у відповідності до викликів сучасності, питань, які потребують вивчення та аналізу у сфері юридичного перекладу, залишається досить багато. У статті проаналізовано основні характерні особливості української та англійської правової систем. Юридичний дискурс є досить складним явищем. У роботі детально розглянуто мовні особливості юридичних текстів, а саме наявність чітко визначеної структури, використання мови, що не містить емоційно забарвлену, розмовну, жаргонну чи метафоричну лексику; наявність повторів одного і того ж терміна; виклад інформації здійснюється переважно у теперішньому часі; наявність латинських словосполучень, слів давньоанглійського походження; часте використання конструкцій у пасивному стані дієслова; використання у текстах юридичних документів особливих ідіоматичних виразів та фразеологічних сполучень. У статті також розкрито особливості трактування та перекладу українських та англійських термінів у сфері права, зважаючи на лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори. Проаналізовано спосіб перекладу складних термінів. Окреслено причини неточного перекладу юридичних термінів. Розглянуто перекладацькі методи та прийоми, які використовуються у перекладі термінів, обґрунтовано види трансформацій та способи перекладу, які використовуються під час перекладу термінологічних одиниць. Також визначено певні види проблем, які постають перед перекладачем у ході перекладу юридичної термінології та окреслено шляхи їх подолання: описовий переклад, підбір аналога, семантичне калькування терміна тощо. Вивчення такої проблеми показало, що відмінності в українській та англійській терміносистемах зумовлені їх особливостями, які необхідно враховувати в процесі перекладу.

Посилання

Dorda S.V. Difficulties in translating legal terminology. Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu im. L. Ukrainky. Seriia Filolohichni nauky. Movoznavstvo, 2011. 6 (part 2), 39–43 [in Ukrainian].

Furt D.V. The ways of term translation from English into Ukrainian. Philological studies. Scientific journal of Kryvyi Rih State Pedagogical University, 2018. 17, 272–281. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2018_17_26 [in Ukrainian].

Klymenko I.M., Zorenko I.S. Legal text in terms of translation. Philological studies, 2016. 14, 81–90 [in Ukrainian].

Mellinkoff D. The Language of the Law. Boston : Little Brown. 1963. 526 p. [in English].

Stoianova T.V. Problems of legal terminology classification and its translation. Naukovyi visnyk PNPU im. K.D. Ushynskoho, 2018. 27, 189–197 [in Ukrainian].

Yatsyshyn N.P. Legal terminology as a specialized system of legal notions. Terminolohichnyi visnyk, 2013. 2 (2), 99–103 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Samoilova, Y., & Reshytko, A. (2024). ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ ПРАВОВИХ СИСТЕМ. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 255–260. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-38