РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ВІДСУТНІСТЬ» НА ЛЕКСИЧНОМУ РІВНІ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ЛІНИ КОСТЕНКО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-37

Ключові слова:

поезії Ліни Костенко, контраст, поняття «відсутність», лексичний рівень мови, експлі- цитне вираження, імліцитне вираження, контекст.

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей віршів Ліни Костенко, а саме – репрезентації поняття «відсутність» у її творах, оскільки воно відіграє важливу роль у формуванні її ідіостилю. Характерною рисою мовотворчості Ліни Костенко, улюбленим художнім прийомом поетеси, що створює семантику тексту, є контраст, тому можна стверджувати, що однією з центральних філософських опозицій поетеси є антиномія «життя через його відсутність», а відсутність життя для автора – це не завжди смерть, це відсутність емоцій, почуттів, бажань, руху вперед. У дослідженні використовуються методи аналізу літератури, інтерпретації та концептуального аналізу. Поняття «відсутність» посідає одне з центральних місць у творчості Ліни Костенко: усі думки й прагнення авторки зосереджені на сьогоденні, на енергії йти вперед, жити далі, хоч би які труднощі виникали на шляху, щоб не поринути в ніщо, не стати тінню, тому багато віршів автора не побудовані на протилежних поняттях «життя»/«небуття». Дуже часто ця категорія означає не смерть, а забуття, тінь, небуття, безодню. Саме ці образи стають центральними в репрезентації концепту «відсутність» на лексичному рівні. Поняття відсутності на лексичному рівні мови виражається імпліцитно та експліцитно. У першому випадку відсутність закладена в семантиці слова. Що стосується імпліцитної репрезентації, то автор згадує різні лексеми, які можна поділити на кілька груп за ступенем втілення поняття «відсутність»: а) абсолютна – повна відсутність певного явища чи предмета (смерть, мертвий, жах, кров, розп’ятий, труп); б) часткова репрезентація (тінь, промінання); в) контекстуальна (спогад, міраж). Експліцитне вираження включає вживання заперечних префіксів не-, ні-, без-, а-. Ліна Костенко часто вживає заперечні займенники ніхто, ніщо, ніде.

Посилання

Брюховецький В. Ліна Костенко: нарис творчості (літературний портрет). Київ : Дніпро, 1990. 262 с.

Панченко В. Поезія Ліни Костенко в часи «відлиги» і «заморозків» Дивослово. 2005. № 3. С. 54–60.

Криловець Н.В. Філософія творчості в поезії Ліни Костенко. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2012. Вип. 27. С. 341–344.

Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних : матеріали круглого столу / ред.-упоряд. Т. Шаповаленко. Харків : Прапор. 2006. 164 с.

Панченко В. Поезія Ліни Костенко. Кіровоград, 1997. 48 с.

Словник української мови: в 11 т. Київ : Наукова думка, 1970−1980. URL: http://sum.in.ua/.

Штейнбук Ф.Л. Конвергенція топосу відсутності у творах сучасної світової літератури. Слово і час. 2014. № 4. С. 68−75.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Самойленко, О., & Корнєєва, О. (2024). РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ВІДСУТНІСТЬ» НА ЛЕКСИЧНОМУ РІВНІ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ЛІНИ КОСТЕНКО. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 249–254. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-37