У ТВОРЧИХ ПОШУКАХ МОДЕРНІЗМУ: НЕОРЕАЛІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ (НА МАТЕРІАЛІ МЕГАТЕКСТУ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-29

Ключові слова:

неореалізм, модернізм, шістдесятництво, мегатекст, Григір Тютюнник, психологізм.

Анотація

У статті окреслено основні факти розвитку неореалізму. Зазначено, що початок ХХ століття характеризується переосмисленням, видозмінами у всіх сферах людського буття. Літературна творчість теж зазнає якісних змін: на зміну опису подій приходить психологізм відтворення, розлогі описи перетворюються на лаконічні та витончені ремарки автора, діалоги персонажів насичені багатьма сенсами. Зазначено, що реалізм як напрямок не зникає, а видозмінюється. Визначено, що неореалізм був таким собі «містком», перехідним явищем між реалізмом (з притаманним йому побутописанням) та модерном (з яскраво вираженим глибоким психологізмом). Погоджуємось з О. Головій, яка називає неореалізм модерним явищем та вказує, що це шлях від соцреалізму, реалістичного типу свідомості до якісних змін поетики твору, новацій, до модернізму. Оприявлено зв’язок неореалізму з ідеями екзистенціалізму. Визначено, що ідеї екзистенціалістів суголосні з поглядами письменників-шістдесятників, які прагнули заглибитись у внутрішній світ людини, зрозуміти її єство. Звідси – спрага до самовдосконалення, пошуків нового, що підтверджено мегатекстом Григора Тютюнника. Здійснено спробу визначити неореалістичні тенденції творчості Григора Тютюнника як представника українського шістдесятництва. Доведено, що лаконізм, знаковість художньої деталі, внутрішні монологи, ведення оповіді від першої особи, наявність психологічних пейзажів – усе це, безумовно, є ознаками неореалізму в творчості Григора Тютюнника. Мегатекст митця переконує, що Григору Тютюннику було «тісно» залишатися в художніх рамках реалізму і він невпинно шукав свою нішу серед модерністів. Здійснений аналіз мегатексту письменника сприяє увиразненню демонстрації естетичних та художніх пошуків митця й рефлексії неореалістичних тенденцій у його творчості.

Посилання

Dontsov D. Poet of Ukrainian Risorgimento (Lesya Ukrainka). Literary and Scientific Journal. 1922 B. 1. P. 28–44.

Krylovets A.O. Ukrainian Literature of the First Decades of the XX Century: Philosophical Problems. Ternopil, 2005. 256 p.

Marko V. Etudes of Hryhir Tiutiunnyk. Paths to the Mystery of Words. Kirovohrad, 2007. 264 p.

Nietzsche Friedrich. Human, All Too Human: A Book for Free Spirits / translated from German. Lviv, 2012. 408 p.

Panchenko V.Ye. Works of Volodymyr Vynnychenko 1902-1920 in Genetic and Typological Connections with European Literatures : Thesis for a Doctoral Degree in Philology : 10.01.01. Кyiv, 1998. 35 p.

Parheta Ya. V. Features of Artistic Thinking of Hryhir Tiutiunnyk (based on writer’s megatext). Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University (Philology). 2013. № 22. P. 251–259.

Perkins David Is Literary History Possible? / translated by A. Ishchenko. Kyiv, 2005. 152 p.

Reva-Lievshakova L.V. Neorealistic Ukrainian and Russian prose of the first third of the XX century : monograph. Kyiv, 2014. 376 p.

Rotach P. Up to a Masterpiece: (Hryhir Tiutiunnyk: from etude “Palyvoda” to novel “Derevii”). ULLS. 1989. № 4. P. 22–24.

Tarnasynska L.B. Ukrainian Sixtiers: Profiles amid Generations (Historically-Literal and Poetical Aspects). Kyiv, 2010. 632 p.

Tuzkov S.O. Russian Novel in the Beginning of the XX Century: Typology and Poetics of Genre : Thesis for a Doctoral Degree in Philology : 10.01.02, “Russian Literature”. Simferopol, 2007, 44 p.

Tiutiunnyk Hryhir / Cool Mint: A Collection of Stories / foreword, arranged by P.P. Zasenko. Kyiv, 2014. 844 p.

Tiutiunnyk Hryhir. To be a Writer: Diaries, Notebooks, Letters / foreword, arranged by O. Nezhyvyi. Kyiv, 2011. 440 p.

Fashchenko V.V. History of Ukrainian Literature of the XX Century : programme. Odessa, 1980, 29 p.

Schopenhauer Arthur. The World as Will and Idea. Criticism of Kantian Philosophy / translated by Yu.I. Aikhenvald. Published by I.N. Kushneriev. 1900. XIX. 430 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Parheta, Y. (2024). У ТВОРЧИХ ПОШУКАХ МОДЕРНІЗМУ: НЕОРЕАЛІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ (НА МАТЕРІАЛІ МЕГАТЕКСТУ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА). Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 195–200. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-29