КОНКРЕТИЗАЦІЯ ТА ЇЇ РІЗНОВИДИ В ПРАКТИЦІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-28

Ключові слова:

переклад, трансформація, художній текст, конкретизація, частиномовна приналежність.

Анотація

У статті зосереджено увагу на сучасних дослідженнях проблеми перекладацьких трансформацій в україномовному лінгвістичному просторі. Наукове поле транслатології насичене низкою статей, де розглядаються особливості використання перекладацьких трансформацій взагалі і генералізації та конкретизації зокрема (В. Лобанова, О. Богайчук, А. Лисенко, О. Константінова, В. Кононенко, Н. Дячук та ін.). Короткий огляд наявних наукових розвідок стосовно конкретизації дає змогу стверджувати, що наявне чітке визначення цього поняття, яке окреслює його місце в палітрі трансформацій. Однак не запропоновано релевантної класифікації. Стаття має на меті визначити наявні типи конкретизації як поширеної перекладацької трансформації та причини їх використання у перекладі художнього тексту. Матеріалом дослідження є роман К.С. Льюїса «Хроніки Нарнії» та його переклад, здійснений В. Наріжною. Прийом конкретизації допомагає перекладачеві впливати на почуття читача, щоб авторська позиція була передана точно та адекватно. Аналіз використання конкретизації у перекладі художнього тексту дає змогу зробити головний висновок про те, що у перекладі розглянутого тексту чільне місце посідає використання конкретизації, а її різновиди є доволі різноманітними. Виділяємо конкретизацію на базі одного слова та на базі словосполучення. Однослівна конкретизація з погляду частиномовної належності поділяється на іменники, дієслова, прикметники, дієприкметники та займенники. Стосовно поширеності слів, які перекладаються за допомогою конкретизації, виділяємо типові одиниці та оказіональні. Важлива роль конкретизації в перекладі традиційно пояснюється тим, що слова англійської мови мають абстрактніший характер, ніж подібні українські одиниці. Перспективи дослідження полягають в аналізі співвідношення та взаємозалежності конкретизації та генералізації, з одного боку, та вилучення й додавання, з іншого.

Посилання

Богайчук О. Лексичні трансформації в перекладі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2021. № 49. Том 2. С. 143–146. URL: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.49-2.32.

Дячук Н. Порівняльний аналіз складових операціонального блоку реалізації творчого потенціалу перекладачів художніх текстів та майбутніх перекладачів. Психолінгвістика : збірник наукових праць Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2013. № 14. С. 198–211.

Кононенко В. Лексичні трансформації в перекладі суспільно-політичних текстів арабської мови. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2013. № 11. С. 144–148.

Лисенко А.О., Константінова О.О. Лексичні трансформації у перекладі суспільнополітичних текстів з української мови німецькою. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Том 1. 2017. С. 48–53.

Лобанова В.В. Конкретизація та генералізація в палітрі перекладацьких трансформацій. Англістика та американістика. 2020. Випуск 17. С. 80–85. DOI: 10.15421/3820014.

Льюїс К.С. Хроніки Нарнії. Лев, Біла Відьма та шафа / пер. В. Наріжної. Донецьк : Проспект, 2006. 208 с.

Пріщенко К.В. Роль перекладацьких трансформацій у процесі перекладу художнього тексту. Науковий огляд. № 8 (71). 2020. С. 64–75.

Lewis C.S. The Chronicles of Narnia. URL: https://martzian.files.wordpress.com/2010/12/chronicles_of_narnia (дата звернення: 17.03.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Панченко, О., & Клименко, Т. (2024). КОНКРЕТИЗАЦІЯ ТА ЇЇ РІЗНОВИДИ В ПРАКТИЦІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 190–194. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-28