ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ АБРЕВІАТУР І СКОРОЧЕНЬ У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-25

Ключові слова:

термін, абревіатура, скорочення, комп’ютерні технології, запозичення, еквівалент.

Анотація

У статті розглядається абревіація як один із продуктивних способів словотворення англійських термінів у галузі комп’ютерних технологій. Об’єктом дослідження є англійська комп’ютерна терміносистема. Предметом дослідження виступають різні типи скорочених лексичних одиниць англійської мови, які створюються в результаті процесу абревіації, специфіка перекладу їх українською мовою. В основі явища абревіації лежить закон мовної економії, метою якого є мінімізація мовних форм вираження при позначенні певного змісту. Дослідження присвячено вивченню способів перекладу скорочених лексичних одиниць мови в галузі комп’ютерних технологій (на основі англійської та української мови). Розглянуто класифікацію, структурні особливості абревіатур, а також способи перекладу скорочених лексичних одиниць комп’ютерної тематики. Актуальність роботи обґрунтована недостатньою вивченістю цієї проблеми у зв’язку зі швидкими темпами розвитку комп’ютерної індустрії в усьому світі. Матеріалом дослідження виступають скорочені лексичні одиниці, що функціонують у текстах автентичних медіаресурсів комп’ютерної проблематики MacWorld, PC World. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що найпродуктивнішими типами скорочених лексичних одиниць у підмові комп’ютерних технологій в англійській мові є літерні абревіатури, графічні абревіатури, частково скорочені слова, які складаються з ініціальної абревіатури та повнозначного слова. Дослідження показує, що найпоширеніші англійські абревіатури та скорочення у сфері комп’ютерних технологій можуть бути успішно перекладені українською мовою. Переклад цих абревіатур та акронімів слід здійснювати таким чином, щоб зберегти їх первинне значення. Крім того, дослідження виявляє, що існують певні особливості перекладу англійських абревіатур та акронімів українською. Перекладачеві пропонується враховувати контекст, мову перекладу та аудиторію, щоб забезпечити точний та ефективний переклад.

Посилання

Гращенко О. Переклад англійських та німецьких скорочень і акронімів з галузі комп’ютерної техніки на українську мову : дис. … докт. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2009. 320 с.

Вульчинська О.В. Переклад акронімів та скорочень з галузі комп’ютерної техніки на українську мову : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2003. 20 с.

Корзун Н.С. Скорочення у мові та приклади їх перекладу на українську мову. Вісник Чернівецького університету. Серія «Філологія». 2002. № 2. С. 80–86.

Стельмах Л.Д. Правила перекладу акронімів на українську мову. Інтелектуальні інформаційні системи. Київ : НАН України, Ін-т комп’ютерних систем, 2006. Вип. 4. С. 15–18.

Федоров А.В. Переклад німецьких скорочень і акронімів з галузі комп’ютерної техніки на українську мову : монографія. Донецьк : ДонНТУ, 2004. 238 с.

Kravchenko O. Abbreviations in German and Ukrainian Languages: A Comparative Analysis. International Scientific Journal of Humanities and Social Sciences. 2020. № 7 (2). Р. 101–106.

Zhluktenko T. Translation of German computer terminology into Ukrainian. International Journal of Advanced Interdisciplinary Research. 2019. № 5 (3). Р. 20–25.

MacWorld. URL: https://www.macworld.com/.

PC World. URL: https://www.pcworld.com/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Номировський, В., & Лебедєва, А. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ АБРЕВІАТУР І СКОРОЧЕНЬ У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 175–179. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-25