ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАСЛОВ’ЯНСЬКИХ ФОНЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ І ПОЛЬСЬКОЇ МОВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-24

Ключові слова:

українська мова, польська мова, порівняльно-історичний метод, порівняльно-типологічний аналіз, праслов’янська мова, протопольські діалекти, протоукраїнські діалекти, праслов’янська фонетична система.

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню актуальності дослідження праслов’янських фонетичних процесів, їхнього відображення в проукраїнських і протопольських діалектах, впливу на формування спільних і відмінних фонетичних рис української і польської мов. Здійснено аналіз праць, присвячених проблемі, визначено порівняльно-типологічне дослідження як перспективний напрям вивчення української і польської мов. З’ясовано, що тяглість фонетичного розвитку української і польської мов, відносна стабільність їхнього розвитку, можливість співвіднести праслов’янські процеси із мовними законами, спонукають до аналізу явищ фонетично-фонологічного рівня. Визначено об’єкт дослідження – фонетичні процеси праслов’янського періоду та їхні вияви в українській і польській мовах, предмет дослідження – вплив праслов’янських фонетичних рефлексів на становлення української і польської мов. Сформульовано такі завдання дослідження: 1) окреслити передумови формування українського й польського мовного ареалу попраслов’янського періоду; 2) опрацювати погляди на причини розпаду праслов’янської мовної єдності, що дали початок формуванню окремих слов’янських протомов; 3) визначити протоукраїнські та протопольські ознаки в діалектах пізньопраслов’янської доби; 4) дослідити рефлекси фонетичних процесів раннього праслов’янського періоду в польській та українській мові; 5) з’ясувати вплив пізніх праслов’янських рефлексів на постання окремих слов’янських мов – польської і української; 6) визначити шляхи формування самобутніх фонетичних рис української і польської мов. Наукова новизна роботи визначається як спроба в порівняльно-типологічному аспекті дослідити праслов’янські звукові зміни, окреслити їхні рефлекси у протоукраїнський та протопольський період, виявити вплив на формування специфічних фонетичних ознак української і польської мов.

Посилання

Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов / за ред. О.С. Мельничука, Київ, 1966. 596 с.

Глущенко В.А. Праслов’янська мова. Українська мова : енциклопедія / ред. В.М. Русанівський та ін. Київ : Українська енциклопедія, 2000. URL: http://litopys.org.ua/ukrmova/um78.htm (дата звернення: 09.11.2023).

Глущенко В.А. Порівняльно-історичний метод в українському та російському мовознавстві ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. : монографія. Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2017. 255 с.

Горбач О. Ґенеза української мови та її становище серед інших слов’янських. Зібрані статті: У ІІІ т. Мюнхен, 1993. Т. ІІІ. С. 5–30.

Ґрещук В. Кононенко І. Українська та польська мови: контраcтивне дослідження. / Język ukramski і polski: studium kontrastywne. Мовознавство. 2016. № 5. С. 75–77.

Етимологічний словник української мови: в 7 т. / Ред. кол. : О.С. Мельничук. Київ : Наукова думка, 1982–2012.

Історична типологія слов’янських мов : монографія / ред. О.Б. Ткаченко. Київ : Довіра, 2008. 264 с.

Кононенко І.В. Українська та польська мови: контраcтивне дослідження / Język ukramski і polski: studium kontrastywne. Warszawa : Wydawnictwa Uniw. Warszawskiego, 2012. 808 c.

Кочерган М.П. Загальне мовознавство : підручник. 3-є вид., доповнене. Київ : Видавничий центр «Академія», 2010. 464 с.

Лучик В. До питання про етно- і глотогенез українців: лінгвістичний погляд. Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки : матеріали міжнародної наукової конференції, Київ, 28–30 травня 2008 р. / упоряд. О.І. Галенко. Київ : Вид-во «Аратта», 2009. С. 152–59.

Лучик В.В. Вступ до слов’янської філології. 2-ге видання, виправлене, доповнене. Київ : ВЦ «Академія», 2013. 344 с.

Царук О. Про надійність критеріїв генеалогічної класифікації слов’янських мов (методологічні засади курсу історії української мови у вузі). URL: https://bitly.ws/ZgHihtm (дата звернення: 09.11.2023).

Царук О. Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри : монографія. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 1998. 324 с.

Шевельов Ю. Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова? З проблем східнослов’янської глотогонії: дві статті про постання укр. мови. Київ : Вид. дім «KM Academia», 1994. 33 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Нестеренко, Т. (2024). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАСЛОВ’ЯНСЬКИХ ФОНЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ І ПОЛЬСЬКОЇ МОВ. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 169–174. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-24