МОРФОЛОГІЧНА ПАРАДИГМАТИКА УКРАЇНСЬКИХ ГІДРОНІМІВ СЕРЕДНЬОГО РОДУ ДРУГОЇ ВІДМІНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-21

Ключові слова:

відмінювання, гідронім, група відмінювання (тверда, м’яка, мішана), друга відміна, елементарний парадигматичний клас, морфологічна парадигматика, неповна числова парадигма.

Анотація

У статті висвітлено основні чинники, що впливають на структуру морфологічних парадигм українських власних назв водних об’єктів, які у сучасній українській літературній мові відмінюють за зразком середнього роду другої відміни твердої, м’якої, мішаної груп, і виокремлено систему елементарних парадигматичних класів власних назв водних об’єктів середнього роду другої відміни твердої, м’якої, мішаної груп. До іменників другої відміни твердої групи зараховано українські гідроніми із твердою приголосною фонемою основи /л/, /н/, /в/, /т/, /к/, /р/, /д/, до м’якої групи зараховано гідроніми з кінцевими м’якими приголосними основи /л´/, /н´/, /т´/, /с´/, /j/, шиплячими /ч/, /ж/, /ш/, власні назви на -е з твердими кінцевими приголосними основи /ц/, /л/, до мішаної групи належать гідроніми з кінцевим приголосним /ч/, відмінкові форми яких визначають морфологічні (належність до пропріативного класу гідронімів, відповідно – віднесеність до категорії неістот, маркованість категорією середнього роду; однотипність відмінкових форм); акцентуаційний (однаковий нерухомий наголос на основі або на флексії у відмінкових формах однини); однакова графічна презентація флексій; морфонологічний (чергування твердих і м’яких приголосних фонем) релевантні фактори. У процесі дослідження використано комплексну методику, що об’єднує різні методи та прийоми, основними з яких є описовий, зіставний і метод кількісних підрахунків. Виокремлено 8 елементарних парадигматичних класів українських власних назв водних об’єктів середнього роду другої відміни твердої, м’якої, мішаної груп. Морфологічна парадигматика українських гідронімів середнього роду другої відміни твердої, м’якої, мішаної груп потребує комплексного аналізу та системного опису, ураховуючи сучасні підходи, вплив екстра- й інтралінгвальних чинників.

Посилання

Бевзенко С.П. Історична морфологія української мови (нариси із словозміни та словотвору). Ужгород : Закарпатське обл. вид-во. 1960. 416 с.

Винницький В.М. Українська акцентна система: становлення, розвиток. Львів : Бібльос, 2002. 576 с.

Авдєєва С.Л. Становлення системи словозміни ойконімів української мови : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Дніпропетровськ, 1997. 253 с.

Ковтюх С.Л., Кашталян О.М. Словозмінна парадигматика українських прізвищ : монографія. Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2012. 258 с.

Ковтюх С.Л. Елементарні парадигматичні класи іменників ІІ відміни середнього роду м’якої групи в сучасній українській мові. Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство). 2009. Вип. 86. С. 106–117.

Ковтюх С.Л. Елементарні парадигматичні класи іменників середнього роду ІІ відміни твердої групи в українській мові. Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство) : у 5 ч. 2010. Вип. 89 (4). С. 129–133.

Ковтюх С.Л. Морфологічна парадигматика іменників ІІ відміни середнього роду мішаної групи в сучасній українській мові. Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство). 2012. Вип. 105 (1). С. 341–347.

Мацьків П.В. Наголос і морфемна структура іменника. Мовознавство. 1994. № 1. С. 34–40.

Мацьків П.В. Наголос і морфемна структура іменника (моносуфіксальні утворення). Мовознавство. 1997. № 6. С. 51–56.

Франко З.Т. Граматична будова українських гідронімів : монографія. Київ : Наукова думка, 1979. 184 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Кучмак, К. (2024). МОРФОЛОГІЧНА ПАРАДИГМАТИКА УКРАЇНСЬКИХ ГІДРОНІМІВ СЕРЕДНЬОГО РОДУ ДРУГОЇ ВІДМІНИ. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 148–154. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-21