МЕТАПОЕТИЧНЕ САМОКОПАННЯ ПІД МУЗИКУ: МЕТАТЕКСТУАЛЬНА ПАРАДОКСАЛЬНІСТЬ І ВІДПОВІДНІСТЬ ПОЕЗІЇ ШЕЙМАСА ГІНІ ТА ТЕДА Г’ЮЗА (НА МАТЕРІАЛІ ВІРШІВ «КОПАННЯ», «ЛИСМИСЛ» І «ТВІР 131 ДО-ДІЄЗ МІНОР»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-17

Ключові слова:

метатекстуальність, метапоетика, наратив, дискурс, архетип, поліморфізм, музика, шаманізм.

Анотація

У статті розглядаються поетичні та поетологічні закономірності метатекстуальної основи твору як способу авторської рефлексії, коли текст звертається до авторського слова про нього для встановлення самоідентичності як категорії пізнання. Шляхи від ідеалістичної теорії до емпіричної практики та від креативної автентичності до формалізованої академічності як передумови методу визначають засади складної світоглядної ґенези у метапоетичній творчості Шеймаса Гіні та Теда Г’юза, представників нової генерації англомовної постмодерністичної традиції. Подані автором переклади віршів «Копання», «Лисмисл» і «Твір 131 до-дієз мінор» і їх інтроспективний аналіз пропонують поглянути на метатекстуальність крізь історико- культурологічну призму інтермедіальності, зокрема у музичній і кінематографічній перспективі, що позиціонують поетів як медіумів, наділених здатністю трансформувати індивідуальний самоаналіз у колективну енергію, а лінгво-антропологічні артефакти – в універсальні архетипи. Стаття набуває форми імпліцитного полілогу між поетами та світом метаморфоз, зображально-виражальних складників постмодерністичного метанаративу, який переосмислює функцію і силу поетичного слова як частини культу, ритуалізованого корінною англосаксонською та кельтською неоязичницькою традицією на рівні ініціації, що шляхом виснаження медіумічного каналу гарантує відновлення першоджерела. Поезія Гіні та Г’юза постає парадоксальною антитезою постструктуралістському прагматизму мовної гри, натомість тяжіє до відновлення соціокультурної парадигми антропологічно-герменевтичного універсалізму та діалектизму попри їх ідеалістично сумнівний релятивізм. Стаття зорієнтована на дискусійний аспект канонічності чи пропозиційності авторського стилю та власне смислотворення, що зумовлені комплексним трансперсональним підходом до автобіографічної проблематики та критичної риторики мистецтва.

Посилання

Barth, John. The Literature of Exhaustion, 1967. https://www.scribd.com/doc/91562382/The-Literatureof-Exhaustion-John-Barth

Barth, John. The Literature of Exhaustion and The Literature of Replenishment, 1982. https://literaturacomparadaufrj.files.wordpress.com/2019/03/textos-curso-colombia-06-barth-the-literatureof-replenishment.pdf

Barthes, Roland. Writing Degree Zero. 1953. https://www.academia.edu/7531243/Roland_Barthes_Writing_Degree_Zero

Cassagnère, Mathilde L. Poems from the Interval: Violence in Ted Hughes’s Animal Still-Lifes, 2023. URL: http://journals.openedition.org/miranda/51915; DOI: https://doi.org/10.4000/miranda.51915

Falconer, Rachel. Seamus Heaney, Virgil and the Good of Poetry. Edinburgh University Press, 2022. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctv2dd478r.

Gifford, Terry. Roberts, Neil. Wormald, Mark (eds). Ted Hughes, Nature and Culture. Palgrave, 2018.

Haffenden, John. Viewpoints. London : Faber & Faber, 1981. P. 7. «I’m a different kind of animal from Ted.» https://books.google.com.ua/books/about/Viewpoints.htmlid=f9F8QgAACAAJ&red

Heaney, Seamus. Crossings. 1989. https://www.lrb.co.uk/the-paper/v11/n08/seamus-heaney/crossings

Heaney, Seamus. Death of a Naturalist. London, Faber & Faber, 1966.

Heaney, Seamus. Preoccupations: Selected Prose 1968–78. London, Faber & Faber, 1980. https://archive.org/details/preoccupationsse0000hean

Heaney, Seamus. The Government of the Tongue. London, Faber & Faber, 1988.

Heaney, Seamus. Finders Keepers: Selected Prose 1971–2001. London, Faber & Faber, 2002.

Heaney, Seamus. The Makings of a Music: Reflections on the Poetry of Wordsworth and Yeats.

(Lecture delivered on 9 February, 1978.) Liverpool: University of Liverpool, 1978. https://www.biblio.com/the-makings-of-a-music-by-heaney-seamus/work/303016

Holmqvist, Jytte. Strength through Poetry as We Regain Our Balance in the COVID-19 Aftermath: Literary Insights from Ted Hughes and Seamus Heaney Read from a Naturalist and Existentialist Perspective. IAFOR Journal of Cultural Studies, 7(2), 2023. https://doi.org/10.22492/ijcs.7.2.01

Howley, Ellen. Seamus Heaney’s Mythmaking. Edited By Ian Hickey, Ellen Howley. Routledge, 2023. https://ellenhowley.com/writing/

Hughes, Ted. Letters of Ted Hughes selected and edited by Christopher Reid. Faber and Faber, London, 2007. ‘Ted Hughes Writes’, Poetry Book Society Bulletin, 15 (September 1957). http://thetedhughessociety.org/

Hughes, Ted. Collected Poems. Edited by Paul Keegan, Farrar Straus and Giroux. New York, 2003.

Hughes, Ted. Moon-Bells and Other Poems. Chatto & Windus, 1978. https://www.abebooks.com/firstedition/Moon-Bells-Poems-HUGHES-Ted-Chatto-Windus/31130480700/bd

Hughes, Ted. Winter Pollen Occasional Prose. Edited by William Scammell. Faber and Faber, London,1994.

Jancsó, Daniella. Twentieth-Century Metapoetry and the Lyric Tradition, Berlin, Boston: De Gruyter, 2019.

Lidström, Susanna. Nature, Environment and Poetry Ecocriticism and the Poetics of Seamus Heaney and Ted Hughes. Routledge, 2017.

Lockwood. Lewis. Beethoven, the Music and the Life, W.W. Norton and Company, New York, 2003. P. 488.

MacLeish, Archibald. Ars Poetica, 1926. https://poets.org/poem/ars-poetica

MacLeish, Archibald. Words in Time, 1962. https://www.poetryfoundation.org/poets/archibaldmacleish

O’Connor, Danny. Ted Hughes and Trauma: Burning the Foxes. Palgrave Macmillan, 2016.

O’Driscoll, Dennis. Stepping Stones. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2008. P. 39. https://archive.org/details/steppingstonesin00odri

O’Shea, Edward J. Seamus Heaney’s American Odyssey. Routledge, 2022.

Reddick, Yvonne. Seamus Heaney’s Ecopoetry and Environmental Causes: from Conservation to Climate Change, Green Letters, 2023. DOI: https://doi.org/10.1080/14688417.2023.2227627

Reddick, Yvonne. The World in a Glance: Ted Hughes, Anthropocene Scales, and Environmental Cosmopolitanism, 2023.

Rees, Roger. Ted Hughes and the Classics. Oxford, 2009; online edn, Oxford Academic, 31 Oct. 2023. https://doi.org/10.1093/oso/9780199229710.001.0001

Sagar, Keith. The Laughter of Foxes, A Study of Ted Hughes. Liverpool University Press, 2006. P. xi.

Sergeant, David. Ted Hughes’ Inner Music. In: Wormald, M., Roberts, N., Gifford, T. (eds) Ted Hughes: From Cambridge to Collected. Palgrave Macmillan, London, 2013. https://doi.org/10.1057/9781137276582_5

Smith, Carrie Rachael. “Poetry in the Making”: Ted Hughes and the Art of Writing. University of Exeter, 2013. http://hdl.handle.net/10871/12143

Smith, Lenore. An Exhumation : Poetry of Seamus Heaney and Ted Hughes: Disinterred ancient texts. Masters (Research) Thesis, James Cook University, 2005. https://researchonline.jcu.edu.au/15404/

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Коляда, О. (2024). МЕТАПОЕТИЧНЕ САМОКОПАННЯ ПІД МУЗИКУ: МЕТАТЕКСТУАЛЬНА ПАРАДОКСАЛЬНІСТЬ І ВІДПОВІДНІСТЬ ПОЕЗІЇ ШЕЙМАСА ГІНІ ТА ТЕДА Г’ЮЗА (НА МАТЕРІАЛІ ВІРШІВ «КОПАННЯ», «ЛИСМИСЛ» І «ТВІР 131 ДО-ДІЄЗ МІНОР»). Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 115–125. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-17