ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ BETRAYAL (ЗРАДА) В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-14

Ключові слова:

концепт, синонім, етимологічний шар, лексико-семантичний варіант, семантичне перетворення.

Анотація

Етимологічний аналіз дає можливість не тільки відслідкувати історію конкретного слова, але і відтворити картину світу, яка формується у носіїв внаслідок когнітивного опрацювання інформації про світ і дає змогу визначити особливості пізнання дійсності представниками певної мовної спільноти. Виявлення поняттєвої сутності концепту в англійській лінгвокультурі, котре сягає когнітивних структур знань, що історично склалися у певному суспільстві, базується на ретельному вивченні етимології слів-репрезентантів концепту. Такий аналіз дає можливість виявити передконцептуальні властивості досліджуваного концепту, тобто виявити принципи формування понять, ще не опредмечених словом. Метою дослідження є виявлення історичних змін на рівні фонології, словотвору, лексики, семантики тощо, які задіяні у процесі породження слова-репрезентанта концепту BETRAYAL. З одного боку, це встановлення форми (праформи) певного етимологічного рівня, а з іншого – встановлення значення виявленої форми шляхом семантичного аналізу, реконструкція плану змісту. Проведений етимологічний аналіз слова-репрезентанта виявив історичні витоки розвитку значення лексеми – репрезентанта концепту BETRAYAL і її синонімів. Уся множина виявлених значень дозволила окреслити межі позамовної дійсності, які здатний позначати досліджуваний концепт, а саме «невірність, нечесність, розголос, викриття». Хронологічні рамки розвитку значень лексеми betrayal охоплюють X–XIX ст. Загалом етимологічний аналіз дозволив виявити образи, що лягли в основу слова та мотивували розвиток його значень. Так, в основі іменника betrayal виявлено 52 факти «семантичних перетворень» у процесі розвитку значення етимона, які умовно розподіляються на такі смислові підгрупи: розголос (10), обман (10), невірність (8), віроломство (6), подвійність (5), викриття (4), помилка (4), безчестя (3), подружня невірність (2).

Посилання

Ільєнкова В.В. Синонімічний ряд до слова щастя в українській мові. Лінгвістичні дослідження. 2020. С. 18–27.

Капранов Я. Витлумачення терміна «етимон» як знакового утворення прамовного стану. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2016. Вип. 61. C. 65–68.

Корольова А.В. Когнітивна лінгвокомпаративістика: від реконструкції прамовних форм до реконструкції структур свідомості. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. 2014. С. 94–101.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля. К, 2006. 716 с.

The Barnhart dictionary of etymology, [Bronx, N.Y.] : H.W. Wilson Co., 1988. xxvii, 1284 p.

Brewer, Ebenezer. Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable. Chambers, 2019. 1600 p.

Cambridge History of the English Language / ed. by Richard M. Hogg. vol. 1, 1992. 640 p.

Etymology Dictionary. URL: https://www.etymonline.com/

Hendrickson, R. Facts on File Encyclopedia of Word and Phrase Origins, 2000. 754 p.

A New English Dictionary on Historical Principles / ed. by J.A. Murray. Oxford, 1888–1933 (Vol. I–XII). URL: http://onlinebooks.library.upenn.edu

The Oxford Dictionary of English Etymology / ed. by Allan R. Bomhard. URL: https://archive.org/details/onions-ed.-the-oxford-dictionary-of-english-etymology-1966/page/938/mode/2up

Shipley, Joseph T. Origins of English Words: a Discursive Dictionary of Indo-European Roots, 2001. 672 p.

Thompson, Della. Concise Oxford Dictionary of Current English. Oxford : Oxford University Press, 1995. 1673 p.

Walter W. Skeat. An Etymological Dictionary of the English Language (Dover Language Guides). 2005. 3741 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Іванченко, М. (2024). ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ BETRAYAL (ЗРАДА) В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 93–98. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-14