ФУТБОЛЬНИЙ ТЕЛЕРЕПОРТАЖ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕКСТОВИХ КАТЕГОРІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-13

Ключові слова:

українська мова, репортаж, масмедіа, лексика, текст, текстова категорія, мовні засоби.

Анотація

У статті проаналізовано футбольний репортаж крізь призму текстових категорій. Зазначено, що репортаж, у якому коментатор передає інформацію про футбольний матч, – це водночас жанр сучасної спортивної журналістики, текст і дискурс сфери масмедіа. Висловлена заувага, що погляд на об’єкт дослідження залежить від наукової парадигми, у поле зору якої потрапляє футбольний репортаж. Дослідження виконане з опертям на три групи наукових праць: про футбольну комунікацію, про репортаж як жанр і про текст і текстові категорії. Підґрунтям для аналізу прямого футбольного репортажу слугує авторська класифікація текстових категорій. Задекларовано, що засадничою характеристикою телерепортажу як одиниці комунікації є його антропоцентрична проєкція насамперед у площину комунікативності. Особливості семантичного рівня тексту футбольного телекоментаря відображають категорії інформативності, континууму подій, дискретності, у синтагматичних і парадигматичних відношеннях яких диференційовано концептуальність, фактуальність, імпліцитність, простір і час. Текстову ієрархію прагматичного рівня маніфестує модальність, яка охоплює підкатегорії експресивності, емотивності й аксіологічності. Спектр індикаторів текстових категорій досить широкий (система лексичних, морфологічних синтаксичних засобів та ін.). У висновкових положеннях узагальнено, що футбольний репортаж – акт комунікативної діяльності журналіста, який апелює до глядача. Телекоментар постає як текст із комплексом співвідносних інваріантних рис. Текстові категорії, взаємодоповнюючи одна одну, перехрещуючись, витворюють комунікативну єдність телекоментаря. Увиразнено важливість вивчення співвідношення ознак публіцистичного та розмовного стилів у телерепортажі – динамічному сегменті сучасних масмедіа.

Посилання

Бацевич Ф., Кочан І. Лінгвістика тексту : підручник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 316 с.

Єщенко Т.А. Феномен художнього тексту : комунікативний, семантичний і прагматичний аспекти : монографія / наук. ред. М.І. Степаненко. Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2021. 470 с.

Єщенко Т. Український жаргон спортивних уболівальників. Лінгвістичні студії. Вип. 13. 2005. С. 250–255.

Коваленко Ю. Сучасний телевізійний репортаж: жанрові та мистецькі ознаки. Культура України. 2014. Вип. 45. С. 201–208.

Коваль Р.С. Синонімія у французькій футбольній лексиці. Молода спортивна наука України. 2010. Вип. 14. Т. 2. С. 107–112.

Лісневська А. Телевізійний спецрепортаж в сучасному медіапросторі. Теле- та радіожурналістика. 2018. № 17. С. 108–113.

Максимчук В.В. Неологізми футбольного дискурсу як об’єкт лексикографічного опису. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2015. Вип. 57. С. 85–89.

Процик І.Р. Футбольна лексика у формальному та неформальному дискурсах : дис. … д-ра філол. наук : 10.02.01. Київ, 2020. 788 с.

Селіванова О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава : Довкіля, 2010. 844 с.

Струганець Ю. Футбол у вимірі слова : монографія. Beau Bassin : LAMBERT Academic Publishing, 2018. 197 с.

Шаповал Ю.Г. Телевізійний репортаж як жанр і метод документування подій суспільного життя. Телевізійна і радіожурналістика. 2000. Вип. 3. С. 311–327.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Єщенко, Т. (2024). ФУТБОЛЬНИЙ ТЕЛЕРЕПОРТАЖ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕКСТОВИХ КАТЕГОРІЙ. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 88–92. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-13