ОПАНУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-7

Ключові слова:

авіаційна англійська мова, міжкультурна комунікація, толерантність, психолого-педагогічні технології, культурно-комунікативний підхід, технології віртуальної реальності (VR), мультимедійні матеріали, онлайн-платформи та соціальні мережі, мобільний навчальний контент, міжкультурні тренінги й іммерсивні курси.

Анотація

Стаття присвячена вивченню формування високого рівня міжкультурної толерантності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі опанування авіаційної англійської мови за допомогою сучасних психолого- педагогічних технологій. З урахуванням зростаючої глобалізації й інтернаціоналізації авіаційної індустрії здатність ефективно спілкуватися із представниками різних культур стає ключовою компетенцією для фахівців авіаційної галузі. Авторка аналізує вплив міжкультурного виміру на навчальний процес і визначає ключові складники високої міжкультурної толерантності. У статті досліджуються сучасні педагогічні методи та психологічні підходи, спрямовані на формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі, котрі вивчають авіаційну англійську мову. Проаналізувавши основні психолого-педагогічні технології формування високого рівня міжкультурної толерантності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі опанування авіаційної англійської мови, авторка наводить техніку навчання, приклади використання і застосування результатів навчання відповідно до кожної зазначеної технології. Запропоноване використання інтерактивних технологій навчання, таких як рольові ігри, ситуаційні вправи та групові проекти для сприяння розвитку міжкультурних навичок і сприйняття культурних відмінностей. Також обговорюється важливість використання аутентичних матеріалів і мультимедійних ресурсів, які дозволяють майбутнім фахівцям авіаційної галузі поглиблювати знання про авіаційну культуру та вдосконалювати мовні навички. Отримані результати дослідження підтверджують ефективність застосування сучасних психолого-педагогічних технологій у формуванні високого рівня міжкультурної толерантності у процесі опанування авіаційної англійської мови. Результати роботи можуть бути корисними для викладачів і педагогів, котрі працюють зі студентами, що мають потребу в опануванні авіаційної англійської мови та розвитку міжкультурної компетентності.

Посилання

Галицька М.М. Міжкультурна комунікація та її значення для професійної діяльності майбутніх фахівців. Освітологічний дискус. № 2. 2014. С. 23–32.

Герасименко Л. Мотивація до самоосвіти майбутніх авіаційних фахівців у процесі професійної підготовки. Збірник наукових праць льотної академії Національного авіаційного університету. № 1. 2017. С. 48–53.

Москаленко О.І. Компоненти готовності авіаційних фахівців до виконання професійної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. № 1. 2015. С. 116–119.

Павлик Н.П. Навчальний курс – Психолого-педагогічна терапія. Актуальні проблеми соціальної сфери : збірник наукових робіт / за ред. Н.П. Павлик. Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014. С. 105–109.

Плачинда Т.С. Професійна підготовка майбутніх авіаційних фахівців: зарубіжний і вітчизняний досвід та шляхи підвищення якості. Plachynda. T. S, 2014. С. 160–164.

Grant, C.A., Portera, A. (Eds.). Intercultural competence in instructor development: International perspectives. Routledge, 2018. Р. 54–56.

URL: https://www.researchgate.net/publication/336169775_MOBILNI_NAVCALNI_DODATKI_V_

SUCASNIJ_OSVITI.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Глуховська, М. (2024). ОПАНУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 48–53. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-7