ХИМЕРНІСТЬ ЯК СТИЛЬОВА ОЗНАКА ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ В. ЯВОРІВСЬКОГО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-1

Ключові слова:

химерна проза, химерний роман, іронічність, гротеск, гумор, умовність.

Анотація

У статті проаналізовано химерність як стильову ознаку художньої прози В. Яворівського – талановитого прозаїка, публіциста, громадського діяча, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка. Зроблено акцент на поглиблені філософської та національної проблематики у творчості письменника. Характерно, що елементи химерності наявні не лише у великих жанрових формах (найбільш поширеним є химерний роман), а й у ранніх малих жанрах (оповіданнях, новелах). Химерні стилістичні елементи у прозі В. Яворівського слід інтерпретувати відповідно до особливостей художнього мислення письменника, його оповідної манери й ідейно-тематичної структури творів. Однією з особливостей химерної прози В. Яворівського, яка суттєво відрізняється від інших творів цього стилістичного напряму, є відсутність моментів надмірної зарозумілості чи загадкових для читачів моментів, що сприяє її повноцінному сприйняттю. Встановлено, що химерність є невід’ємною частиною художнього мислення В. Яворівського, зразки його химерної прози сповнені умовностей, гумору, гіперболізму й іронії. З’ясовано, що визначальною рисою химерної прози письменника є неосяжність сюжетного часу, несподіване переплетіння різноманітних стильових пластів – ліричних, гротескних, патетики, іронії; увага до філософсько-епічної думки. Окреслено, що важливим сюжетотвірним чинником химерного роману, який сприяє втіленню авторського задуму, є часо- просторове зміщення площин, основною метою котрого є показ щільності історичного процесу й людини в ньому: загальнонародного у контексті світового, особистісного – у загальнолюдському.

Посилання

Двуличанська О.А. Проза В. Яворівського: проблематика, жанрово-стильові особливості : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Кіровоград, 2012. 180 с.

Двуличанська О.А. Прозовий доробок В. Яворівського в літературно-критичній думці 60–80-х років XX століття. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2010. № 11 (198). Ч. II. С. 48–53.

Двуличанська О.А. Химерна проза як органічна форма мислення В. Яворівського. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог. 2013. № 37. С. 104–105.

Ісаєнко Л. Володимир Яворівський: дух молодості та енергія життєдайності. Українська літературна газета. Ч. 11 (303). URL: https://litgazeta.com.ua/articles/liubov-isaienko-volodymyr-iavorivskyjdukhmolodosti-

ta-enerhiia-zhyttiedajnosti/ (дата звернення: 27.11.2023).

Куриленко Д.В. Жанрово-стильова поліфонія прози кін. 50-70-х рр. ХХ ст. (на прикладі роману О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця», дилогії В. Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені Млини») : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2017. 217 с.

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / упоряд. Ю.І. Ковалів. Київ : Академія, 2007. 624 с.

Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. Київ : ВЦ «Академія», 2007. 752 с.

Яворівський В.О. І засурмив янгол… Твори в 3 т. Т. 1. Київ : Глобус, 1993. 320 с.

Яворівський В.О. І засурмив янгол… Твори в 3 т. Т. 2. Київ : Глобус, 1993. 334 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Белінська, Ю. (2024). ХИМЕРНІСТЬ ЯК СТИЛЬОВА ОЗНАКА ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ В. ЯВОРІВСЬКОГО. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 11–16. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-1