ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА ОПОВІДАНЬ ЗБІРКИ «СОН ІЗ ДЗЬОБА СТРИЖА» В. ДАНИЛЕНКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-41

Ключові слова:

В. Даниленко, проза, смерть, самотність, відчуження, екзистенційна проблематика.

Анотація

У статті проаналізовано оповідання збірки В. Даниленка «Сон із дзьоба стрижа» з погляду екзистенційної проблематики. Визначено екзистенційні стани персонажів оповідань збірки, зокрема самотність, відчуження, страх, вибір, смерть. Володимир Даниленко – відомий український прозаїк-вісімдесятник, представник Житомирської прозової школи, для творчості якого характерний неоміфологізм, захоплення фольклором, сюрреалістичні тенденції, глибокий психологізм. В оповіданнях він відображає реальне життя сучасної людини, перемежоване з ірреальним, сповнене тривог, страху, самотності, трагізму і фатальності долі. Герої оповідань перебувають на межі сну і реальності, тому їхня дійсність часто переплітається з фантазіями та мріями. Автор осмислює філософські, актуальні екзистенційні проблеми сучасного суспільства, моделюючи їх наслідки на своїх героїв. Герої оповідань переживають самотність, страх, тривогу, внутрішні конфлікти, абсурдність власного існування, перебувають на межі життя і смерті. Письменник майстерно відтворює всі ці психологічно-емоційні стани та життєві колізії персонажів, які потрапляють у граничні ситуації. В оповіданні «Сон із дзьоба стрижа» автор описав страждання, екзистенційні стани батьків після смерті доньки Лесі. Бажання Софії з оповідання «Розбуди мене до Парипсів» заглибитись в альтернативну реальність через незадоволення справжнім життям призводить до фатального наслідку – самогубства її чоловіка та власної смерті через ДТП. Деякі персонажі оповідань відчувають внутрішню спустошеність, відчуженість від життя, перебувають у пошуку його сенсу, їхнє буття на межі. Через відчуження автор розкриває складні психологічні процеси особистості, як, наприклад, у головної героїні оповідання «Черемхова віхола» Юлі. З творів збірки постає цілий калейдоскоп самотніх чи оповитих страхом людей: Люся Мотичко з оповідання «Смак персика», персонажі оповідання «Різдвяна казка», Владислав, Ліза та її батько з «Посмішки Савула». У кожного з героїв малої прози В. Даниленка своя внутрішня драма, та перед кожним обов’язково стоїть вибір, і від того, що вони оберуть, подекуди залежить їхнє життя.

Посилання

Білоус П. Між першою та останньою чашкою кави. Даниленко В. Сон із дзьоба стрижа : оповідання. Львів : ЛА «Піраміда», 2006. С. 4–16.

Давиденко І. Міфологічні трансформації в оповіданнях В. Даниленка. Слово і Час. 2011. № 9. С. 100–106.

Даниленко В. Сон із дзьоба стрижа : оповідання. Львів : ЛА «Піраміда», 2006. 384 с.

Зборовська Н. У метафізичних пітьмах сучасної української літератури (за книжкою В. Даниленка «Сон із дзьоба стрижа» та романом Г. Іваненко «Час покаянний»). Дивослово. 2007. № 7. С. 52–57.

Козачук Н. Валерій Шевчук як герой творів Володимира Даниленка. Слово і Час. 2019. № 1. С. 66–71. URL: https://iljournal.com/index.php/journal/article/view/570.

Кононенко Є. Володимир Даниленко і література з пробірки (розмова з «єдиним чоловіком» сучасної української літератури). Україна молода. 2006. № 224. С. 21.

Николюк Т. Ірраціональне у прозі Володимира Даниленка. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. 2013. № 23. С. 23–28.

Омельчук Ю. Сюрреалістичні особливості новели В. Даниленка «Сон із дзьоба стрижа». Філологічні трактати. 2013. Том 5. № 1. С. 50–54.

Осьмак Н., Бикова Т. Онейричний простір художньої прози Володимира Даниленка: сни і сновидіння як культурний текст. Challenges and achievements of European countries in the area of philological researches: Collective monograph. Vol. 2. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2020. Pp. 132–150.

Федосій О. Жанрові моделі сучасної української малої прози (Людмила Тарнашинська, Галина Тарасюк, Володимир Даниленко, Олександр Жовна) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01. Київ, 2011. 24 с.

Федосій О. Жанрово-стильова парадигма малої прози Володимира Даниленка. Література. Фольклор. Проблеми поетики. 2011. Вип. 35. С. 571–578.

Юрчук О. Житомирська прозова школа: нативізм (В. Шевчук) і контракультурація (В. Даниленко). Волинь – Житомирщина. 2010. № 20. С. 218–231.

Яблонська Н. Жанр іронічної новели у творчості Володимира Даниленка. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. 2015. № 2. С. 325–329.

Яблонська Н. Особливості міфомислення Володимира Даниленка у прозовій збірці «Сон із дзьоба стрижа». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Літературознавство». Тернопіль : ТНПУ, 2014. Вип. 41. С. 189–199.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Урись, Т. (2024). ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА ОПОВІДАНЬ ЗБІРКИ «СОН ІЗ ДЗЬОБА СТРИЖА» В. ДАНИЛЕНКА. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 272–277. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-41