ПОРІВНЯННЯ У ПРЯМОМУ ФУТБОЛЬНОМУ РЕПОРТАЖІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-40

Ключові слова:

українська мова, репортаж, масмедіа, текст, образність, мовні засоби, порівняння.

Анотація

У статті схарактеризовано специфіку порівняльних конструкцій як образних засобів прямого футбольного репортажу. Джерельним матеріалом слугували коментарі журналістів українською мовою на телеканалах «MEGOGO Футбол Перший», «Футбол 1», «Футбол 2», «Суспільне Київ» під час трансляції футбольних матчів. Дослідження виконане з опертям на усталену класифікацію таких складників порівняння: суб’єкт порівняння, об’єкт порівняння та ознака, за якою один предмет (суб’єкт) порівнюється з іншим (об’єктом). Зазначено, що у футбольному телекоментарі суб’єктом порівняння може виступати низка предметів, осіб чи явищ, що прямо чи опосередковано пов’язані з футбольним матчем, – гра, команда, футболіст, м’яч. Найбільш оригінальними в текстах масмедіа видаються об’єкти порівняння, оскільки вони часто ґрунтуються не на загальномовній усталеній семантиці порівняння, а є індивідуально-авторськими, тобто експлікують образність. У футбольному телерепортажі один предмет (суб’єкт) порівнюється з іншим (об’єктом) за такими ознаками: швидкістю, напрямом руху гравців; позиційною ситуацією на полі; якістю і точністю дій гравця та ін. Лексико-семантичні характеристики порівняння загалом та його компонентів зокрема творять аперцепційну мережу взаємозв’язків із відповідними лексичними одиницями тексту. Проаналізовано граматичне вираження порівняльних конструкцій. Підсумовано, що порівняння як характерні ознаки мови прямого футбольного телерепортажу, з одного боку, вербалізують особливості мовомислення коментатора, а з іншого, вони є засобом інтерактивного зображення гри на футбольному полі. Порівняння як троп увиразнює мову футболу, слугує формуванню образності, вираженню експресивності, значно розширює палітру мовних засобів телекоментаря. Наголошено на потребі вивчення мовної особистості тележурналіста, який коментує футбольні матчі.

Посилання

Кононенко В. Прагматика художнього тексту: пошуки новостилю : монографія. Київ ; Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2021. 365 с.

Маковецька-Гудзь Ю.А. Семантико-граматичні моделі художніх порівнянь (на матеріалі української поетичної мови 70–90-х років ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2010. 18 с.

Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови : підручник / за ред. Л.І. Мацько. Київ : Вища школа, 2003. 462 с.

Мойсієнко А.К. Слово в аперцепційній системі поетичного тексту. Декодування Шевченкового вірша : монографія. Київ : Сталь, 2006. 304 с.

Селіванова О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава : Довкіля, 2010. 844 с.

Словник української мови: в 20 томах. URL: https://sum20ua.com/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Струганець, П. (2024). ПОРІВНЯННЯ У ПРЯМОМУ ФУТБОЛЬНОМУ РЕПОРТАЖІ. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 267–271. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-40