ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК КУЛЬТ У ДОБУ МЕТАМОДЕРНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-34

Ключові слова:

культ, літературний твір, металітература, метамодернізм.

Анотація

Стаття присвячена проблемі сприйняття художньої літератури як своєрідного культу у добу метамодерну. Парадигма метамодернізму акцентує увагу на саморефлексивних та самосвідомих мистецьких тенденціях, кидаючи виклик традиційним підходам та запрошуючи реципієнтів до переоцінки усталених норм. У представленій розвідці здійснено спробу проаналізувати складну кореляцію між саморефлексією, яка притаманна метамодерністській літературі, та концепцією культу. Перший вимір, що розглядається у цій статті, стосується дослідження впливу метамодернізму на сприйняття і рецепцію мистецьких творів. Встановлено, що метамодернізм як естетичний і культурний рух характеризується коливанням між щирістю та іронією, метафорично створюючи динаміку маятника: з одного боку, він повертається до історико-культурних кодів минулого, а з іншого, рухається у непевну сучасність. Зазначається, що згідно з постулатами, описаними у «Маніфесті метамодернізму», однією з центральних проблем залишається питання естетичного ґатунку та перцепції краси. Вирішення окреслених проблем покладається безпосередньо на мистецтво. Встановлено, що література метамодернізму часто вирізняється самосвідомістю, саморефлексивністю, тобто акцентує увагу на конструюванні твору як такого, запрошуючи читачів до участі в дослідженні творчого процесу. Отже, література виходить на новий, вищий щабель розвитку, метарівень. Другий вимір присвячений металітературі, котра, встановлюючи фокус на процесах написання, рецепції літературних творів, замикає коло на самій собі, творячи з себе культ. З опорою на традиційне трактування поняття «культ» описано концепцію римських та грецьких культів, центром яких був харизматичний лідер, геній. Проведено паралелі між стародавньою інтерпретацією поняття і тим, як воно сприймається у літературній площині. У статті стверджується, що харизматичними лідерами у літературних культах виступають письменники, а центральним образом, що наділений особливою аурою, є текст. Таким чином, стосунки у зв’язці «автор – твір – читач(і)» віддзеркалюють динаміку традиційних культів, які покладаються на харизматичних лідерів, що надихають на відданість і вірність.

Посилання

Астрахан Н. Металітература як спосіб оприявнення метареальності: на шляху до нової картини світу. Літературний процес: методологія, імена, тенденції. 2021. № 17. С. 6–15. URL: https://doi.org/10.28925/2412-2475.2021.17.1.

Білоус П.В. Вступ до літературознавства : навчальний посібник. Київ : ВЦ «Академія», 2011. 336 с.

Коляда О.В. Поняття «міфопоетика». Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2005. № 22. С. 198–199.

Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. Київ : ВЦ «Академія», 2007. 752 с.

Маніфест метамодернізму. The Sincretic Times : вебсайт. URL: https://thesyncretictimes.wordpress.com/2016/02/22/metamodernist-manifesto-ukrainian/ (дата звернення: 20.11.2023).

Тартт Д. Таємна історія : роман / пер. з англ. Б. Стасюка. Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2020. 560 с.

Філософський енциклопедичний словник / за наук. ред. Л.В. Озадовської, Н.П. Поліщук. Київ : Абрис. 2002, 742 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf (дата звернення: 20.11.2023).

An A to Z of Theory / Walter Benjamin: Art, Aura and Authenticity. Ceasefire : website. URL: https://ceasefiremagazine.co.uk/walter-benjamin-art-aura-authenticity/ (last accessed: 20.11.2023).

Cult. Merriam-Webster : website. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/cult (last accessed: 20.11.2023).

Davidhazi P. The Romantic Cult of Shakespeare: Literary Reception in Anthropological Perspective (Romanticism in Perspective:Texts, Cultures, Histories). London : Palgrave Macmillan, 1998. 254 p.

Eugene L. Didier. The Poe Cult Bookman. A Magazine of Literature and Life. 1902. P. 336–339. URL: https://www.eapoe.org/papers/misc1900/19021200.htm (last accessed: 20.11.2023).

Genius. Imperium Romanum : website. URL: https://imperiumromanum.pl/en/roman-religion/godsof-ancient-rome/list-of-roman-gods/genius/ (last accessed: 20.11.2023).

Hutcheon L. Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox. Waterloo, Ontario, Canada : Wilfrid Laurier University Press, 2013. 176 p.

Klinkowitz J. Metafiction. Oxford Research Encyclopedia of Literature : website. URL: https://oxfordre.com/literature/view/10.1093/acrefore/9780190201098.001.0001/acrefore-9780190201098-e-546 (last accessed: 20.11.2023).

Maurer Sara L. Religion and Literature. 2009. Vol. 41, no. 1. P. 181–83. JSTOR. URL: http://www.jstor.org/stable/25676870 (last accessed: 20.11.2023).

Socrates and the Daimonion. Plato’s Myths : website. URL: https://www.john-uebersax.com/plato/myths/socrates.htm (last accessed: 20.11.2023).

Vermeulen T., Van den Akker R. Notes on metamodernism. Journal of Aesthetics and Culture. 2010. Vol. 2. № 1. DOI:10.3402/jac.v2i0.5677.

Waugh P. Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction. London : Routledge, 1984. 187 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Савина, А. (2024). ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК КУЛЬТ У ДОБУ МЕТАМОДЕРНУ. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 230–235. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-34