ЗОБРАЖЕННЯ ЕГАЛІТАРНИХ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФЕМІНОЦЕНТРИЗМУ В СІМЕЙНІЙ САЗІ О. ЗАБУЖКО «МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-33

Ключові слова:

сімейна сага, егалітарна родина, ґендерний підхід, феміноцентризм, фемінність, жіноче письмо.

Анотація

У статті здійснено спробу проаналізувати сімейний роман Оксани Забужко «Музей покинутих секретів» з точки зору зображення сімейних стосунків, які побудовані головними героями як егалітарні. До завдань, поставлених авторкою, належать такі: 1) відстежити кореляцію між фемінністю і маскулінністю, що зображуються в сучасній українській родині на прикладі образів героїв твору; 2) встановити, як авторка бачить ідеальну егалітарну родину з точки зору феміноцентризму; 3) окреслити роль жінки й чоловіка в сучасній егалітарній родині крізь призму авторської інтерпретації; 4) визначити жанрово-стильові особливості сімейної саги «Музей покинутих секретів» Оксани Забужко, а саме акцентувати увагу на феміноцентризмі як на особливій визначальній рисі художньої прози письменниці і на унікальному явищі сучасної української жіночої літератури. У ході дослідження спостережено, що одним із авторських посилів роману є зосередження на темі сімей- них стосунків: героїня-інтелектуалка, яка впродовж життя не може побудувати стосунки із чоловіками, наре- шті знаходить ідеального чоловіка й закохується в нього. Головних героїв об’єднує давня історія: Дарина Гощинська знаходить старі світлини, веде журналістське розслідування й розгадує старі таємниці, Адріян Ватаманюк пов’язаний родинним зв’язком із персонажами на фото. Через образи головних героїв та крізь призму феміноцентризму авторка зображує ідеальну егалітарну родину, наділяючи героїню рисами маскулінності, а героя рисами фемінності. Жінку зображено активною та рішучою, а чоловіка деякою мірою чутливим та емоційним. Та саме завдяки цьому їхні стосунки базуються на дружбі, взаємоповазі й любові. Кожен член цієї родини має рівні права й обов’язки та є відповідальним за свої вчинки. Зроблено висновки, що саме така егалітарна родина, на думку авторки, яка відтворює сучасну сім’ю з позиції феміноцентризму, є ідеальною для сучасного українського суспільства.

Посилання

Вовк А. Оксана Забужко: «Завжди хотіла написати роман, який був би рівновеликий життю». URL: http://www.dw.com/uk/оксана-забужко--завжди-хотіланаписати-роман-який-був-би-рівновеликий-життю/a-6111223.

Забужко О. Інтерв’ю. Літературна Україна. 2008. № 52. URL: http://zabuzhko.com/ua/interviews/litukrainalnt.html.

Забужко О. Музей покинутих секретів. 2-е вид., доп. Київ : Факт, 2009. 832 с.

Качак Т. Сучасна українська дитяча література: аспекти гендерної інтерпретації. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія «Лінгвістика і літературознавство» / відп. ред. В.А. Зарва. 2009. Вип. ХХ. С. 424–435.

Кон І. Психологія статевих відмінностей. Гендерна педагогіка : хрестоматія / переклад з англ. В. Гайденко, А. Передборської ; за ред. В. Гайденко. Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. С. 106–111.

Новіков А.О. Роман Оксани Забужко «Музей покинутих секретів»: основні теми і образи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2015. Випуск 19. Том 2. С. 39–42.

Коцарев О. Родина в українській літературі: складні пошуки людей та поваги. Verbum. Справи сімейні. 2019. № 19. URL: https://www.verbum.com.ua/02/2019/family-affairs/literary-search-for-family/5.

Роздвоєння жінки: аспекти проблеми у світлі ґендерних досліджень та фемінізму (за повістю Оксани Забужко «Я, Мілена») : реферат. URL: https://ukrreferat.com/chapters/movoznavstvo/rozdvoennya-zhinki-aspekti-problemi-u-svitli-gendernih-doslidzhen-ta-feminizmu-za-povistyu-oksani-zabuzhko-ya-milena-referat.html.

Творчість, ринок, бестселери. Полеміка. Дзеркало тижня. 1999. № 8 (229). С. 15.

Сімона де Бовуар. Друга стать / пер. з франц. Н. Воробйової, П. Воробйова, Я. Собко : в 2-х т. Том 2. Київ : Основи, 1995. 392 с.

Семків Р. Леді Ґодіва з країни дулібів. Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу. Київ : Темпора, 2012. 544 с.

Смьордова К. Вплив агентів гендерної соціалізації на формування гендерної ідентичності підлітків. URL: http://conference.mdpu.org.ua/viewtopic.php?t=284.

Фемінність та маскулінність. Незалежний культурологічний часопис “Ї”. 2003. № 23.

Філоненко С. Концепція особистості жінки в українській прозі 90-х років ХХ століття (феміністичний аспект) : дис. … канд. філол. наук : 10.01.00 ; Дніпропетровський національний університет, 2003. 230 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Румянцева-Лахтіна, О. (2024). ЗОБРАЖЕННЯ ЕГАЛІТАРНИХ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФЕМІНОЦЕНТРИЗМУ В СІМЕЙНІЙ САЗІ О. ЗАБУЖКО «МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ». Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 224–229. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-33