М. РИЛЬСЬКИЙ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ОСЯГНЕННІ Є. МАЛАНЮКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-23

Ключові слова:

Є. Маланюк, М. Рильський, есеїстика, національна емоція, тоталітаризм, постколоніальні студії, аполлонівське творче начало.

Анотація

У статті окреслюється бачення Євгеном Маланюком особистості і творчості Максима Рильського, здеформованих відсутністю національної самоідентичності. Есеїстика Є. Маланюка є невичерпним джерелом осмислення здобутків та поразок українського мистецтва слова. Максим Рильський у рецепції Євгена Маланюка, представленій у його есеях, нотатнику та щоденниках, постає у всій складності особистісного та естетичного виявів. Засвідчено, що літературний критик досить об’єктивно визначає домінанти художнього світу й художньої потенції поета. Є. Маланюк відносить М. Рильського до митців із яскраво вираженим аполлонівським началом і через це саме на нього він покладав надії щодо формування підвалин високої літератури доби національного ренесансу. Проте перед критиком постає проблема загадки творчої постаті М. Рильського як митця, котрий рано дозрів як майстер, але не досяг піку свого духовного потенціалу. Разом із впливом тотолітарної машини, здатної вихолостити будь-які ознаки особистісної і націотворчої енергії митця, засвідчується заглиблення Є. Маланюка у психосвіт поета, зусилля у створенні його психологічного портрета. Попри блискучий талант та високий письменницький хист, зумовлений зануреністю в європейську літературу, знання мов, досконалий мистецький смак неокласика, літературний критик зауважує втрати художнього результату через відсутність національної самоідентифікації митця, недорозвиненість «національної емоції». Понад це, Є. Маланюк приходить до висновку про взаємозв’язок цілісності національного єства поета і його мистецької самореалізації, що може стати не лише предметом багатьох наукових студій, але й методологічною константою, призмою оцінки будь-якого письменника в постколоніальних студіях.

Посилання

Есеїстика Євгена Маланюка: літературознавчі виміри / О. Буряк, О. Гольник, Г. Клочек, М. Лаврусенко, С. Михида та ін. Дніпро : Середняк Т.К., 2023. 312 с.

Донцов Д. Поет ідилії і чорної лжи. Дві літератури нашої доби. Торонто, Канада : Гомін України, 1958. 295 с.

Маланюк Є. Книга спостережень: проза : в 2-х т. Т. 1. Торонто : Гомін України, 1962. 525 с.

Маланюк Є. Книга спостережень. Статті про літературу. Київ : Дніпро, 1997. 430 с.

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. Книга спостережень. Статті про літературу. Київ : Дніпро, 1997. С. 18–73.

Маланюк Є. Нотатники. Київ : Темпора, 2008. 335 с.

Маланюк Є. Повернення: поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи / упоряд. і передм. Тарас Салига. Львів : Світ, 2005. 496 с.

Михида С. Психопоетика українського модерну: проблема реконструкції письменника / монографія. Кіровоград : Поліграф-Терція, 2012. 352 с.

Ніцше Ф. Народження трагедії. Невчасні міркування. Львів : Астролябія, 2022.

Томпсон Е.М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм / пер. з англ. М. Корчинської. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008 (2022). 477 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-10

Як цитувати

Михида, С., & Краснощок, В. (2024). М. РИЛЬСЬКИЙ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ОСЯГНЕННІ Є. МАЛАНЮКА. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (207), 163–168. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-23